1 клас

1 клас

Процедура по записване на ученици в 1 клас за учебната 2017г. / 2018г. може да видите ТУК

Съобщение от Ръководството може да видите ТУK

I-ВО КЛАСИРАНЕ ТУК!

Уважаеми родители,

За записване е необходим оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
Документите ще се приемат в стая №116, първи етаж от 8.00ч. до 18.00ч.
на 05.06.2017г./понеделник/, 06.06.2017г./вторник/ и 07.06.2017г./сряда/.
Допълнителна информация за начина на класиране може да получите в стая №116.

Паралелки за първи клас 2017г. / 2018г. :

» Математика и компютърно моделиране
» Български език и литература, руски език и английски език
» Хореография
» Изобразително изкуство

 


Училището записва ученици във всички класове при свободни места в тях, според Наредба на МОН. Желанието на родителите ученикът да учи в конкретна паралелка зависи от пълняемостта на паралелките в съответния клас.

Прием 1 клас

» Необходими документи:
• Заявление по бланка –СВАЛЯНЕ НА БЛАНКАТА ТУК!
• Копие на акт за раждане
• Медицински картон
• Удостоверение за завършена подготвителна група