Меню Затваряне

Иновативната дейност в 16. ОУ „Райко Жинзифов“ стартира на 16.09.2019г. Името на иновацията „Вървим в крак с времето“ предполага, че в нашето училище се прилагат достиженията на новите технологии в образователната среда. Организира се по нов начин управлението, обучението и учебната среда. Това дава възможност 16. ОУ да се превърне в предпочитан образователен център, в който да се съчетаят традиции и иноваторство. Създават се условия за осъществяване на стратегическите цели на училището. Откриват се повече възможности за удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците. Обогатяват се условията за личностна изява, инициатива и творчество на ученици и учители.

През първата година 2019/2020, въведохме иновацията в три първи и един пети клас. Обхванахме 56 ученика от първи и 25 ученика от пети клас. Интерактивната среда бе използвана, както от учителите за работа в класовете и в ГЦДОУД, така и от учениците по самоподготовка.

За стартирането на иновацията, училището с подкрепата и одобрението на Обществения съвет закупи още 12 интерактивни дъски, софтуерния продукт MozaBook. Въведохме електронен дневник Shkolo /училищна дигитална платформа/, мобилна STEM лаборатория, софтуерния продукт JUMPIDO и SMART телевизори. INTERNET мрежата покрива цялото училище. Всички учители разполагаха с лаптопи. Във всички класни стаи се монтираха мултимедийни проектори. Налице е видеонаблюдение в класните стаи и коридорите.

По време на час от дистанционното обучение:

С  използването на STEM лабораторията и помощта на медицинската сестра, учениците от  5клас  под наслов ”Ученици обучават ученици” въвеждат по-малките  си съученици в света на биологията.

В час по математика във виртуалната класна стая с 5а клас

Биоморфологичен хербарий