Математика

Математика урок 88 / 89 учебна тетрадка стр.25/26 

БЕЛ

БЕЛ ,, Обещание “ – Четене и разказване 

БЕЛ – Писане на малка ръкописна буква щ 

Домашна работа: ,,Езикови задачи“, стр.66. На когото помагалото не е у него, пише на обикновена тетрадка и препис на урока. Моля, когато преписват текст и в него има нов ред и един пръст навътре децата също да го пишат на нов ред. 

Околен свят

Тема: Промени през пролетта – работа в учебна тетрадка стр.23

БЕЛ

БЕЛ – Писане на главна буква Щ -Учебна тетрадка стр.79 , дом.раб. ,,Езикови задачи “ стр.67 или препис на текста ,,Баща“ .Преписва се така, както го е написал авторът!

БЕЛ ,,Баща“- четене на думи, текст и кратки жанрови форми – стихотворение и гатaнка.

ФВС – „БОРЯНО,БОРЯНКЕ“ МУЗИКАЛНА ИГРА

МАТЕМАТИКА -Събиране и изваждане 9+3, 12 -3,  Урок 90.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА МАТЕМАТИКА

БЕЛ  ,,Люлка“- Четене с разбиране на текста .Кои са героите ? За какво разговарят ? Какво е настроението ? 

БЕЛ  Писане на малка ръкописна Ю. Дом. раб. ,, Езикови задачи “ стр.68 или препис на текста.

Музика Оркестър -Разграничава оркестър и хор.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Богатството на образите – Свързване на точки за изграждане на образи, включително до рисуване. Създаване на умения за работа в екип при констуиране и декоративно рисуване.

Математика

 1 Събира и изважда числата до 20 с преминаване 

2 Решаване на текстови задачи

3Проверка на изваждането със събиране

4 Чертане в квадратна мрежа.

Музика

,, Първокласно- възпроизвеждане на песен.“

БЕЛ

БЕЛ – ( ИУЧ ) четене и писане на думи с  Ч, ДЖ

 БЕЛ – ( ИУЧ ) четене и писане на думи с  Ч, ДЖ – Различава Ч от ДЖ 

ФВС

учениците трябва да изпълнят следния комплекс  https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI

Технологии и Предприемачество

Английски език

ФВС

За 30.03. Гимнастика за деца –https://www.youtube.com/watch?v=jf-1DlCYY1Q&list=PLhF5XOQPOstTaS_01mwHPiYkflm7lx0zS&index=3

Английски език

ФВС

За 6.04 – 1. Загрявка с упражненията от училище.   2. Затвърждаване на гимнастиката – https://www.youtube.com/watch?v=jf-1DlCYY1 . По 2 пъти – между изиграванията има по 40 секунди почивка. Обърнете внимание на подскоците – глезените и колената да сочат напред.