БЕЛ

технологии и предприемачество

Математика

Английски език

Информационни технологии

Компютърно моделиране

ФВС

 1. Учениците трябва да изпълнят следния комплекс 

  https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI 

О чаквам видеата и снимкте ви от упражненията до края на деня. Те ще бъдат използвани единствено за проверка на задачата !

Английски език

Информационни Технологии

ФВС

За 01.04 – 1. Загрявка с упражненията от училище.    2. По 2 пъти – Гимнастика за деца –

https://www.youtube.com/watch?v=jf-1DlCYY1Q

Английски език