Руски език

Околен свят

БЕЛ

Математика

Бългски език и Математика

Английски език

Математика

Български език

Английски език

Математика

Материали за 17.03.2020г.

Материали за 18.03.2020г.

Материали за 19.03.2020г.

Материали за 20.03.2020г.

Домашна работа

Английски език

БЕЛ,Математика,ФВС ,Час на класа

Домашна работа

ФВС

1. Учениците трябва да изпълнят следния комплекс   https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI  Очаквам видеата и снимкте ви от упражненията до края на деня. Те ще бъдат използвани единствено за проверка на задачата !

Домашна работа

БЕЛ Математика

АЕ ИУЧ

Домашна работа

БЕЛ

Английски език

БЕЛ Изобразително изкуство

Домашна работа

Домашна работа

БЕЛ Математика ФВС

Английски език

Домашна работа

БЕЛ Музика Математика

ФВС

 За 01.04 – 1. Загрявка с упражненията от училище.    2.По 3 пъти – Гимнастика за деца –  https://www.youtube.com/watch?v=jf-1DlCYY1Q

Домашна работа

Английски език

БЕЛ

Домашна работа

Английски език

БЕЛ

Домашна работа

БЕЛ