Компютърно моделиране

Уважаеми ученици,

В сайта на издателство “Просвета” ще можете безплатно да отворите електронно  четимият учебник с който работим в клас.

Моля, да отворите на стр.28-29 и да следвате стъпките , които съм записала за изпълнение на упражнителният урок.

Конструиране на последователни действия и циклични действия.Обобщение.

  1. Скъпи деца, моля прочетете и си припомнете информацията от стр.28
  2. Изпълнете упр.1-устно
  3. Разгледайте упр.2/По възможност и желание може да бъде изпълнено под прякото наблюдение на родител/
  4. Отговорете на въпроса към упр.2
  5. Изпълнете упр.4 – устно
  6. Разгледайте и помислете върху упр.3, точка а
  7. Писмено изпълнете упр.3, точка б и ако желаете с помощта на вашите родители ми изпратете отговорите си или в платформата на ел.дневник – Школо или на електроната ми поща – anetail@abv.bg

Във следващият ни урок ще ползаме услугите на “Уча се”, където ще упражним построяването на цикличен алгоритъм.

С нетърпение очаквам да ми изпратите домашната си работа.

Желая Ви хубав и спокоен ден!

Бъдете здрави!

Домашна работа

Английски език

Б Е Л

Английски език

ДОМАШНА РАБОТА

Провери домашното по математика

sdr

Мисли от буквара на д-р Петър Берон в Рибния буквар

edh

Английски език

edh

ДОМАШНА РАБОТА

Компютърно моделиране

Домашна работа

edh

Домашна работа

Английски език

Английски език

Английски език

Домашна работа

edh

Компютърно моделиране

Домашна работа

Английски език

Домашна работа

Английски език

Домашна работа

edh

Английски език

Домашна работа