Английски език

Музика

Компютърно моделиране

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДОМАШНИ РАБОТИ

ДОМАШНА РАБОТА

Музика

      Тест за 4 клас по музика
1. В размер 3/4, ако първични второ време са четвъртини ноти, трето време с какво ще се запише?    А) 1/2     Б) 1/4 пауза    В) 1/8
2. Къде ще напишете нота „ла“ като 1/2?
3. Напишете с нотни стойности четвъртина с точка и осмина?
4. Избройте духовите медни инструменти.
5. Кой знак служи за удължаване на нотната трайност?
6. Какво означава схемата: квадрат, затъмнен квадрат, триъгълник?
7. Ако в един такт има четири осмини, какъв е размера?
8. Напишете динамичните знаци за:   Силно
  Умерено силно
  Тихо
   Умерено тихо
9. Какъв вид музика изпълнява духовия оркестър?
10. За какво служи интернетът в музиката?

Време за решаване 40 минути

Отговорите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Математика

https://docs.google.com/presentation/d/1NxIZ1yW8GTw9tVuAc5V5xkhuZOPJGgKZ_d9AshlSXkM/edit?usp=sharing

Домашна работа

Английски език

Музика

Здравейте, ученици! Отворете на стр. 45 учебника. Заглавието на урока е Клавишни инструменти. Напишете е тетрадките следния план на урока:
1. Начин на звукоизвличане чрез клавиши:   А) клавишни-ударни   Б) клавишни духови
2. Кои инструменти са клавишни?   пиано, акордеон, орган, кийборд
3. Старинни клавишни инструменти:   клавесин и челеста. Те идват от епохата на барока.
За домашно да  чуят тембъра на всеки инструмент по отделно на орган, пиано, клавесин, акордеон и кийборд. Отговорете на въпросите за домашно и чуйте от YouTube кукерски танц в напишете информация какъв обичай е, кога, къде и от кого се изпълнява
Отговорите да се изпратят на имейл: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Домашна работа

Домашна работа

ФВС

Кратка домашна тренировка: 1. Загрявка:https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI  2. 2 серии по 35 секунди Планк (върху лакти) 3. Стречинг за край.Очаквам вашите снимки и клипове които ще видя само аз с учебна цел.

Домашна работа

Английски език

Домашна работа

Компютърно моделиране

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на стр. 46 и 47. Чуйте песента „Молитва за България“ от YouTube и я учете да я пеете. Отговорете на въпроса какъв празник е 3 март и каква музика се изпълнява тогава. На стр. 47 чуйте песента “ Родина“ и отговорете писмено на въпросите след нея. Чуйте също произведението „Синовен дълг“ и отговорете писмено на въпросите след него.
За домашно освен тези отговори, направете презентация за маестро Георги Атанасов и я изпратете на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на стр. 48,49. Запознайте се с информацията за концерт и отговорете писмено на въпросите:По какво се Различават концертите? Как трябва да се държи публиката и как трябва да е облечена? Какви концерти се посещавалини как сте се чувствали? Чуйте пиесите: “ Мама“ из детски албум на Чайковски и “ Аве Мария“ на Шуберт. След това отговорете на въпросите за тях в края на страницата. Чуйте песента „Пролетта е дошла“. Учете да я пеете. Чуйте “ На пролетта“ на Григ и „Пролет“ из годишните времена на Вивалди. Какво настроение добивате от двете пиеси.За домашно на тема Пролетно вдъхновение създайте стихотворение или рисунка по избор.
Всичко да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Домашна работа

Английски език

Домашна работа

ФВС

За 02.04 1. Разгряване –  https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI   2. 2 серии по 35 секунди китайско столче  https://www.youtube.com/watch?v=PqhssD5ErBE  3. Стречинг.

Домашна работа

Английски език

Домашна работа

Компютърно моделиране

Музика

Здравейте ученици!Отворете учебника на стр. 50.: Напишете в тетрадките заглавието на урока „Земята – наш общ дом“. Опитайте се да пуснете песните от учебника в YouTube, ако ги няма тези, намерете други по следния ред, арменска, ромска, еврейска и руска. След това напишете по какви изразни средства на музиката се различават песните. 
Да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа