Физическо възпитание и спорт

Баскетбол www.youtube.com/watch?v=DIVU37Gq86c

БЕЛ

ЧЕТЕНЕ

МАТЕМАТИКА

Музика

Компютърно моделиране

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДОМАШНИ РАБОТИ

Английски език

БЕЛ

КУЧЕ НА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

линк към „уча се “ Животните в природата

https://ucha.se/watch/10955/grupirane-na-zhivotnite/urok/33964

Човекът и обществото

линк към “ Уча се „

България в обединена Европа

https://ucha.se/watch/3665/balgariya-v-evropeyskiya-sayuz/urok/33702

ДОМАШНА РАБОТА

Математика

https://docs.google.com/presentation/d/1NxIZ1yW8GTw9tVuAc5V5xkhuZOPJGgKZ_d9AshlSXkM/edit?usp=sharing

Домашна работа

Английски език

Математика

Човек и природа

Групиране на животните линк https://ucha.se/watch/10955/grupirane-na-zhivotnite/urok/33965

ФВС-Баскетбол

БАСКЕТБОЛ

Основен баскетболен стоеж

Тялото е изправено, главата е повдигната, погледът е нап- ред. Краката са поставени успоредно на ширината на рамене- те на цели стъпала на пода, тежестта на тялото се разпределя равномерно между тях. Краката са сгънати леко в тазобедре- ните и коленните стави. Лакътните стави са приблизително под ъгъл 90°, като пръстите са разтворени и насочени напред, дланите са прибрани покрай тялото

 Страничен стоеж

 Изпълняващият е застанал странично с лице към защитни- ка. Краката се поставят по посока на топката, успоредно на една линия и по-широко от ширината на раменете. Тежестта на тялото е пренесена леко върху близкия до защитника крак. Тялото е изправено. Близката до защитника ръка е повдигната хоризонтално и сгъната в лакътната става, пръстите са при- брани. Контактът със защитника се осъществява с предмиш- ницата на ръката. Другата ръка е повдигната встрани горе с разтворени пръсти и насочена длан към топката. Главата е повдигната, погледът е отправен към топката

Стоеж с гръб

 Положението се използва за получаване на топката от иг- рач, който се намира на едно подаване от нея, с гръб към по- соката на противниковия кош. ИП е с гръб към защитника и с лице към топката. Краката са силно сгънати в коленните ста- ви, поставени по-широко от ширината на раменете, успоред- но на цели стъпала. Тялото е леко наклонено напред. Ръцете са повдигнати нагоре и напред, сгънати в лакътните стави. Пръстите са разтворени, дланите са насочени към топката. Главата е повдигната, погледът е отправен към топката.

 Придвижвания

Придвижването се осъществява чрез ходене, бягане, ска- чане, спиране и обръщане (пивотиране). Ходенето се използва при паузите в играта, при придвиж- вания на малки разстояния, при смените на състезателите и по-рядко – в игровите ситуации.

ФВС

1. Учениците трябва да изпълнят упражненията от видеото:  https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI  2.  Упражнението планк (на лакти) 2 пъти по 45 секунди  https://www.youtube.com/watch?v=vyoFRGc5KvUОчаквам видеата и снимкте ви от упражненията до края на деня. Те ще бъдат използвани единствено за проверка на задачата.

Домашна работа

Музика

Здравейте, ученици! Отворете на стр. 45 учебника. Заглавието на урока е Клавишни инструменти. Напишете е тетрадките следния план на урока:
1. Начин на звукоизвличане чрез клавиши:   А) клавишни-ударни   Б) клавишни духови
2. Кои инструменти са клавишни?   пиано, акордеон, орган, кийборд
3. Старинни клавишни инструменти:   клавесин и челеста. Те идват от епохата на барока.
За домашно да  чуят тембъра на всеки инструмент по отделно на орган, пиано, клавесин, акордеон и кийборд. Отговорете на въпросите за домашно и чуйте от YouTube кукерски танц в напишете информация какъв обичай е, кога, къде и от кого се изпълнява
Отговорите да се изпратят на имейл: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа

ИУЧ Английски език

Компютърно моделиране

Музика

1. Измислете и напишете на петолинието 4 такта мелодия в размер 3/4. Използвайте четвъртини, половини, осмини, съответните паузи и половина с точка, която трае 3 времена.
2. Напишете нота “ ре“ като цяла нота, нота „сол“ като четвъртина, нота “ си“ като осмина и горно „до“ като половина.
3. Напишете схемата на ръченицата – на колко се брои (дялове).
4. Каква е ролята на диригента, който дирижира вид оркестър?
5. В какъв размер е Пайдушко хоро?
Отговорите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа

Човекът и Обществото

България в обединена Европа

https://ucha.se/watch/10692/evropeyski-sayuz–struktura-i-znachenie/urok/33702

ЧО

Органи на управление на Република България

https://ucha.se/watch/10693/organi-na-upravlenie-na-republika-balgaria/urok/35859

Математика

Забавна математика

http://planeta42.com/math/bg.html

Английски език

Английски език

Домашна работа

Домашна работа

Занимания по интереси

Английски език

ФВС

за 31.03 – 1. Познатата загрявка –  https://www.youtube.com/watch?v=jTuW0QjlvEI                               2. 2 по 35 секунди Китайско столче –  https://www.youtube.com/watch?v=PqhssD5ErBE                               3. Стречинг за край на домашната тренировка.
Очаквам клипчета и снимки на познатите контакти !
Бъдете здрави !

Домашна работа

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на стр. 48,49. Запознайте се с информацията за концерт и отговорете писмено на въпросите:По какво се Различават концертите? Как трябва да се държи публиката и как трябва да е облечена? Какви концерти се посещавалини как сте се чувствали? Чуйте пиесите: “ Мама“ из детски албум на Чайковски и “ Аве Мария“ на Шуберт. След това отговорете на въпросите за тях в края на страницата. Чуйте песента „Пролетта е дошла“. Учете да я пеете. Чуйте “ На пролетта“ на Григ и „Пролет“ из годишните времена на Вивалди. Какво настроение добивате от двете пиеси.За домашно на тема Пролетно вдъхновение създайте стихотворение или рисунка по избор.
Всичко да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Здравейте ученици!Отворете учебника на стр. 50.: Напишете в тетрадките заглавието на урока „Земята – наш общ дом“. Опитайте се да пуснете песните от учебника в YouTube, ако ги няма тези, намерете други по следния ред, арменска, ромска, еврейска и руска. След това напишете по какви изразни средства на музиката се различават песните. 
Да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа

Английски език ИУЧ

Компютърно Моделиране

Музика

Здравейте ученици!Отворете учебника на стр. 50.: Напишете в тетрадките заглавието на урока „Земята – наш общ дом“. Опитайте се да пуснете песните от учебника в YouTube, ако ги няма тези, намерете други по следния ред, арменска, ромска, еврейска и руска. След това напишете по какви изразни средства на музиката се различават песните. 
Да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Домашна работа

Английски език

Домашна работа