Физическо възпитание и спорт

Тема на урока:

Гимнастика

І – ва осморка

Изходно положение: Стоеж

  1. Стъпка с ляв крак, ръце напред;
  2. Стъпка с десен крак – ръце горе
  3. Прибиране на ляв крак до десен
  4. Снемане ръце встрани
  5. Напад с десен крак в дясно ръце встрани
  6. Стоеж
  7. Напад с ляв крак вляво, ръце встрани
  8. 8 стоеж

Упражнението се повтаря колкото пъти е необходимо до пълно усвояване.

Математика

Човекът и природата

Извършете самоконтрол –  стр. 74. Решените задачи записвате в тетрадките за работа в клас

История

БЕЛ

До четвъртък – да прочетат за празниците от учебника по литература, да изготвят проект/презентация за празник, по избор. Материалите да се изпращат на електронната ми поща – mekostova@abv.bg

Английски език

МАТЕМАТИКА

Музика

История

Информационни технологии

БЕЛ

Английски език

Технологии и предприемачество

БЕЛ

Човекът и природата

5А клас-тема ВОДНИ РАЗТВОРИ

1 Свойства на водататличен разтворител

-физични- без цвятч,  мирис,вкус

-бавно се загрява и бавно изстива

-отлчен разтворител 11

-феномен на водата-при замръзване  увеличава обема си

2 Значение на водата=за климата,за живите организми,за всекидневието

3 Водни разтвори .Как се получават водните разтвори?(виж фиг1 стр98)

-разтворено вещесгво-веществото, което се разтваря

-разтворител-веществото,което  го разтваря

-разтвор-разтвввворено вещество иразтворител

4 От какво зависят  свойствата на водните разтвори?

-от количеството и  свойствата на веществата

5Съществуват ли неводни разтвори?

Задачи:Поп ълнете урок 42 от уч. тетрадка

https://ucha.se/watch/7394/svoystva-na-vodata-/urok/5898

https://ucha.se/watch/7393/vodni-raztvori/urok/5899

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Днес задачата ни е упражнение, свързано с урока за изкуството на Древна Гърция. Припомням, че в този период силно развитие получава керамиката. Изработват се разнообразни по форма и украса съдове с различно предназначение. Използвана е два вида украса. Едната е с митологични сюжети, изобразяващи богове и герои. Другата е така наречения „геометричен“ стил. Съдовете са покрити  с рисувана декорация от геометрични орнаменти – квадрати, триъгълници, зигзаги. Изпращам ви изображения на съдове, които бихте могли да ползвате за модел. Изберете си една ваза, нарисувайте я, и я украсете с геометрични орнаменти. Знаете, че древногръцката керамика е червенофигурна и чернофигурна, т. е. цветовете които ще ползвате са червено и черно.

Математика

https://docs.google.com/presentation/d/1dKLuaMxtaZrtQ16hSSU9lOR_1i6Ie6oiBfqvI0d6kBA/edit?usp=sharingна страницата за 5 клас. Ира

Информационни технологии

Човекът и Природа

География

Математика

Музика

з дравейте, ученици!Отворете учебника на стр. 70 и 71. Препишете текста на ,,Ода на радостта“ от Бетовен в тетрадките ни го научете наизуст. За задълбочено представяне на произведението вижте презентацията в YouTube: https://youtu.be/oKmOOBFPgDM
Напишете в тетрадките информация за Бетовен и я напишете.
Ново понятие – симфония
На стр. 71 препишете нотите на химна е тетрадките и ги разкажете.Пуснете химна на български, чуйте го и пейте със записа.Обърнете внимание през 1985 г. Европейския съюз приема мелодият за „Ода на радостта“ за свой химн. Химна изразява европейските идеали за свобода и мир. Няма роля на национален химн.Забележка: в края на I, II и IV петолиние се среща ритмичната група четвъртина с точка и осмина, което трае 1 време и половина. Точката служи за удължаване на трайността.За домашно: чуйте „На Елиза“ от Бетовен за пиано и отговорете на въпроса в края на стр. 71
Отговорите да се изпратят на имейл: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Човекът и Природата

Математика

История

Английски език

БЕЛ

Математика

История

Информационни технологии

Музика

Здравейте ученици!Поставям Ви следната задача:Измислете текст за песен, която трябва да включва два куплета и припев. Темата е за любовта, семейството в днешните условия на извънредно положение.
Срока за работа е до неделя
Текстовете да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

БЕЛ

Математика

Английски език

Технологии и Предприемачество

Човекът и Природата

Изобразително изкуство

Задача за 27.03.2020  Прочетете урока за изкуството на Древен Рим от учебника на стр.78-83.
Изберете си една от следните задачи и я изпълнете.
-Нарисувайте гладиаторска битка (фигурална композиция)
-Нарисувайте пейзаж, в който да е включен някой от архитектурните обекти показани в  учебника (амфитеатър,виадукт ,Колизеума ,триумфална арка)
Ето ви линк към ел.учебник: http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/N6qyEl2GSy-868/83?page=79

Математика

ИУЧ Информационни технологии

БЕЛ

География

Човекът и Природата

МАТЕМАТИКА

Музика

Прегледайте презентацията за Пиринска фолклорна област и направете план в тетрадките.https://www.youtube.com/watch?v=EDyGHRQ2gik&fbclid=IwAR2K06UQw_1YHW1J-oWFAvzSmESFlMLbh33vmKq7xS4VcD8B2_7ol8h69Ns

Английски език

Човекът и природата

История

Английски език

Математика

История

Информационни Технологии

Музика

Направете презентация за изпълнител от Пиринска фолклорна област и я изпратете на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Математика

Технологии и Предприемачество

Английски език

Изобразително изкуство

Прочетете урока за хармония  на цветовете от учебника на стр.44-45. Разгледайте цветния кръг с 12 цвята. За получаване на цветове сме говорили много пъти, но нека пак да го преговорим. Основните цветове са: червено, синьо и жълто. Съставните цветове са: оранжево, зелено и лилаво. На схемата в учебника е показано от кои основни цветове се получават съставните. Тъй като говорим за хармония на цветовете, нека изясним накратко какво означава това. Хармония на цветовете имаме тогава, когато те са съчетани така, че да създават приятно усещане. Съчетаването на цветовете оказва емоционално и естетическо въздействие върху човешката психика, поражда определени чувства и настроение. От съчетаването на цветовете в една творба зависи  нейното въздействие върху зрителя.
А сега задачата: От цветния кръг в учебника на стр.44  си изберете три съседни цвята и с тях направете рисунка по желание. Които и три да изберете, те винаги ще се съчетават хармонично. За изпълнение на задачата използвайте акварелни бои.
Ето линк към ел.учебник:

 https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/N6qyEl2GSy-868/83?page=45

Математика

ИУЧ Информационни технологии

Човекът и Природата

БЕЛ