Физическо възпитание и спорт

Тема на урока:

Гимнастика

І – ва осморка

Изходно положение: Стоеж

 1. Стъпка с ляв крак, ръце напред;
 2. Стъпка с десен крак – ръце горе
 3. Прибиране на ляв крак до десен
 4. Снемане ръце встрани
 5. Напад с десен крак в дясно ръце встрани
 6. Стоеж
 7. Напад с ляв крак вляво, ръце встрани
 8. 8 стоеж

Упражнението се повтаря колкото пъти е необходимо до пълно усвояване.

Математика

Човекът и природата

5 Б клас – Прочетете и преговорете урок 34, стр. 80.

БЕЛ

Музика

Здравейте ученици, във връзка с онлайн обучението от днес по музика Ви моля да си отворите учебника стр. 68,69. На стр. 68 ще прочетете всичко свързано с понятието „химн“. Напишете следния план в тетрадките:

1. Какво е химн?

2. Информация за химна на Република България?

3. Символи на Република България.

4. Кога, къде се изпълнява химна на Република България? Чуйте в Youtube химна на Република България и песента „Татковина“ от стр. 69. Прочетете и напишете информация за Емануил Манолов и отговорете на въпросите, свързани с песента от учебника. За домашно да се научи наизуст и да се напише в тетрадките химна на Република България. Да се направи в срок до другия понеделник проект за Цветан Радославов-автора на музиката и текста за химна. Направете списък с други патриотични песни, подходящи за 3-ти март като имена и автори.

Приятна работа!

Английски език

Информационни технологии

БЕЛ

ФВС

МАТЕМАТИКА

музика

Английски език

БЕЛ

Здравейте ученици от 5. Б клас!

Задачите ви за 19 март:

 1. Прочетете още веднъж текста на стихотворението „Хайдути“ на Христо Ботев.
 2. От платформата Уча. Се изгледайте видео уроците, посветени на стихотворението.
 3. Решете тестовете след изгледания видео урок. Работете много концентрирано върху въпросите. Те са 15. С всеки следващ трудността се увеличава. Накрая получавате и оценка.
 4. Ако решите, можете да споделите резуртатите си с мен на имейл: n_ivanov1962@abv.bg

Спорна работа!

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Водни разтвори.

 1. Как се получават водните разтвори ( виж фиг. 1)
 2. От какво зависят свойствата на водните разтвори?
 3. Съществуват ли не водни разтвори.

Задачи:

 • Отговорете на въпросите след урока.

Вижте линк от ucha.se с цел разширяване и обогатяване на знанията.

https://ucha.se/watch/7393/vodni-raztvori

Математика ИФО

Музика

Английски език

Технологии и предприемачество

История

БЕЛ

Задачата за 20 март, петокласници.

Забавлявайте се и решете кръстословицата в тетрадките си.

Математика

https://docs.google.com/presentation/d/1dKLuaMxtaZrtQ16hSSU9lOR_1i6Ie6oiBfqvI0d6kBA/edit?usp=sharingна страницата за 5 клас. Ира

Математика

Тест по музика 5 клас 1. Какво е химн?   А) тържествена песен, която се изпълнява на официални празници, чествания и д-р.   Б) весела песен за танцуване   В) патриотична песен
2. Избройте първо поколение български композитори.
3. Посочете кое твърдение е вярно и не липсва дума.   А) динамика, темпо, жанр   Б) тембър, ритъм, метрум   В) мелодия, метрум, ритъм, темпо, динамика, тембър
4. Коя от следните схеми отговаря на проста двуделна форма?    А) а а    Б) а b   В) а b c
5. Напишете схемата на ръченица.

6. Избройте лъковите струнни инструменти.

7 Кои са използваните народни инструменти в тракийската фолклорна област?

8. Кой танц е характерен за Странджа?   А) право хоро   Б) нестинарски танц   В) Пайдушко хоро
9. Кой е авторът на химна на България?

10. Освен народен оркестър, какъв друг озвучава сватби и други празници в Тракийската фолклорна област?

Време за решаване: 45 мин

Музика за ИФО Александър Сали

Тест по музика 5 клас 1. Какво е химн?   А) тържествена песен, която се изпълнява на официални празници, чествания и д-р.   Б) весела песен за танцуване   В) патриотична песен
2. Избройте първо поколение български композитори.
3. Посочете кое твърдение е вярно и не липсва дума.   А) динамика, темпо, жанр   Б) тембър, ритъм, метрум   В) мелодия, метрум, ритъм, темпо, динамика, тембър
4. Коя от следните схеми отговаря на проста двуделна форма?    А) а а    Б) а b   В) а b c
5. Напишете схемата на ръченица.

6. Избройте лъковите струнни инструменти.

7 Кои са използваните народни инструменти в тракийската фолклорна област?

8. Кой танц е характерен за Странджа?   А) право хоро   Б) нестинарски танц   В) Пайдушко хоро
9. Кой е авторът на химна на България?

10. Освен народен оркестър, какъв друг озвучава сватби и други празници в Тракийската фолклорна област?

Време за решаване: 45 минути

Отговорите да се изпратят на: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Информационни технологии

ИФО Александър Сали

География ИФО Александър Сали

История ИФО Александър Сали

БЕЛ

ИФО

ИФО – ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ЗА АЛЕКСАНДЪР ХАЛИМ

Водни разтвори.

 1. Как се получават водните разтвори ( виж фиг. 1)
 2. От какво зависят свойствата на водните разтвори?
 3. Съществуват ли не водни разтвори.

Задачи:

 • Отговорете на въпросите след урока.

Вижте линк от ucha.se с цел разширяване и обогатяване на знанията.

https://ucha.se/watch/7393/vodni-raztvori

Изобразително Изкуство

Прочетете урока за изкуството на Древен Рим от учебника на стр.78-83.
Изберете си една от следните задачи и я изпълнете.
-Нарисувайте гладиаторска битка (фигурална композиция)
-Нарисувайте пейзаж, в който да е включен някой от архитектурните обекти показани в  учебника (амфитеатър,виадукт ,Колизеума ,триумфална арка)
Ето ви линк към ел.учебник: http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/N6qyEl2GSy-868/83?page=79

География

География

Математика

ИФО за Александър Сали

История

ИФО Изобразително Изкуство за Александър Сали

Прочети урока за изкуството на Древен Рим от учебника на стр.78-83.Избери си някое от изображенията и го прерисувай

ИФО Технологии и предприемачество за Александър Сали

Човекът и Природата

БЕЛ

БЕЛ ИФО за Александър Сали

Музика

Здравейте, ученици!Отворете учебника на стр. 70 и 71. Препишете текста на ,,Ода на радостта“ от Бетовен в тетрадките ни го научете наизуст. За задълбочено представяне на произведението вижте презентацията в YouTube: https://youtu.be/oKmOOBFPgDM
Напишете в тетрадките информация за Бетовен и я напишете.
Ново понятие – симфония
На стр. 71 препишете нотите на химна е тетрадките и ги разкажете.Пуснете химна на български, чуйте го и пейте със записа.Обърнете внимание през 1985 г. Европейския съюз приема мелодият за „Ода на радостта“ за свой химн. Химна изразява европейските идеали за свобода и мир. Няма роля на национален химн.Забележка: в края на I, II и IV петолиние се среща ритмичната група четвъртина с точка и осмина, което трае 1 време и половина. Точката служи за удължаване на трайността.За домашно: чуйте „На Елиза“ от Бетовен за пиано и отговорете на въпроса в края на стр. 71
Отговорите да се изпратят на имейл: mileno6ka@abv.bg

Математика

Информационни технологии

ИФО Човекът и Природата за Александър Сали

ИФО Английски език за Алексанър Сали

БЕЛ – ИФО ЗА АЛЕКСАНДЪР САЛИ

За 25 март

Прочети стихотворението на Христо Ботев „Хайдути“

Запомни кой е Чавдар войвода.

Син на кого е?

За какво се бори?

БЕЛ

Зравейте, петокласници!

Задачи за 25 март

Писмено изпълнение в тетрадката на упр. 1, 2, 3.

Моля, работете много съсредоточено! Най-напред преговорете материала, който ще Ви е необходим, за да изпълните задачите.

След това пишете. Снимайте написаното и ми го изпратете на имейл: n_ivanov1962@abv.bg

Ако има нещо много неясно тел. 0888852231.

Бъдете здрави!

Н. Иванов

Математика

История

Английски език

Човекът и Природата

БЕЛ

Петокласници!

За 26 март

От Уча се видео урок за „Котаракът в чизми“.

Тестът към него.

Помислете, ако желаете, запишете в тетрадките, защо прави всичко в приказката котаракът?

Какъв човек би бил?

За отговори на имейла ми.

За въпроси-телефон 0888852231.

Моля, работете отговорно и задълбочено!

Н. Иванов

МАТЕМАТИКА – ИФО

СЪКРАЩАВАНЕ НА ДРОБИ за Александър Сали Халим 5б

Математика

Музика

Здравейте ученици!Поставям Ви следната задача:Измислете текст за песен, която трябва да включва два куплета и припев. Темата е за любовта, семейството в днешните условия на извънредно положение.
Срока за работа е до неделя
Текстовете да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Английски език

ИФО География за Александър Сали

БЕЛ

Математика

ИФО История за Александър Сали

Технологии и Предприемачество

Английски език ИУЧ

Музика за ИФО Александър Сали

Да напише текст за песен на тема „Любовта и семейството в извънредно положение“Да се изпрати на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

БЕЛ

Петокласници,

За 30 март

Упражнение върху спрежение, сегашно и минало време на                                          глагола

Определете спрежението на глаголите. Преди това от стр. 73 на учебника по български език преговорете правилата!

стрелям

рисувам

ходя

плача

чета

пиша

вървя

работя

светя

Кои глаголи са в мин. несвършено Време? Подчертайте ги!

търсех

пях

мечтаех

ходих

пеех

Кой глагол е в сегашно време? Подчертайте го!

търсят   видяха   пита    ходех

На кой ред всички глаголи са в мин. свършено време? Подчертайте ги!

бързат; съобщи; нарисува;

ще учат; учиха; спят;

писа; четох; ходих.

Снимайте готовия вариант и го изпратете на имейла ми или в Школо.

За въпроси на телефона ми или в Школо.

Спорна и ползотворна работа!

Бъдете здрави!

Н. Иванов

Изобразително Изкуство

Задача за 30.03.2020, 5Б класПрочетете урока за хармония  на цветовете от учебника на стр.44-45. Разгледайте цветния кръг с 12 цвята. За получаване на цветове сме говорили много пъти, но нека пак да го преговорим. Основните цветове са: червено, синьо и жълто. Съставните цветове са: оранжево, зелено и лилаво. На схемата в учебника е показано от кои основни цветове се получават съставните. Тъй като говорим за хармония на цветовете, нека изясним накратко какво означава това. Хармония на цветовете имаме тогава, когато те са съчетани така, че да създават приятно усещане. Съчетаването на цветовете оказва емоционално и естетическо въздействие върху човешката психика, поражда определени чувства и настроение. От съчетаването на цветовете в една творба зависи  нейното въздействие върху зрителя.
А сега задачата: От цветния кръг в учебника на стр.44  си изберете три съседни цвята и с тях направете рисунка по желание. Които и три да изберете, те винаги ще се съчетават хармонично. За изпълнение на задачата използвайте акварелни бои.
Ето линк към ел.учебник: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/N6qyEl2GSy-868/83?page=45

ИФО Изобразително Изкуство за Александър Сали

З адача за 30.03.2020Задачата за днес е смесване и получаване на цветове с водни бои. Трите основни цвята са: червен, син и жълт. От тях при смесване се получават зелен,оранжев и лилав. Нарисувай цветя с различни цветове като смесваш боите.

География

История

ИФО Математика за Александър Сали

ИФО Информационни технологии за Александър Сали

БЕЛ -ИФО

БЕЛ

Петокласници,

За 31 март

Упражняваме още веднъж двете минали времена и основната форма на глагола!

Преди да изпълните задачата, която Ви поставям, моля, прочетете още веднъж уроците от учебника за същността на миналото свършено време, на миналото несвършено време, запомнете лицето, числото и времето на основната форма на глагола!!!

Тази задача има за цел да оцени знанията на всеки от Вас, така че работете умно, сериозно и вярно!!!

Стр. 91, зад . 7

В условието й се иска да извадите в две колони глаголите в мин. св. и мин. несв. време. Аз добавям към условието и задачата под таблицата да се извади всеки от глаголите и да му се определи основната, само основната форма!!!

Успех!!!

Бъдете здрави!

Н. Иванов

Математика

Човекът и природата

Музика

Прегледайте презентацията за Пиринска фолклорна област и направете план в тетрадките. Ето и линк към самото видео:https://www.youtube.com/watch?v=EDyGHRQ2gik&fbclid=IwAR2K06UQw_1YHW1J-

oWFAvzSmESFlMLbh33vmKq7xS4VcD8B2_7ol8h69NsПонеже разбрах, че някои не са могли да си отворят линка ще Ви разясня: копирате линка с десен бутон на мишката и copy, после в лентата на браузъра отново

с десния бутон на мишката и кликнете paste и така ще отворите линка!

Информационни технологии

ИФО Английски език за Александър Сали

Английски език

БЕЛ

БЕЛ-ИФО

Р

РУСКИ ЕЗИК – ИФО

Александър,

Задачата за днес е учене на нови думи на руски език.

На руски език новые слова-нови думи.

Ще напиша думата и значението й на български. Ти ги учи.

Школа-училище

Учитель-учител

Учительница-учителка

Одноклассник-съученик

Учусь-уча

Пишу-пиша

Читаю-чета

Думаю-мисля

Отвечаю-отговорям

Тетрадь-тетрадка

Ручка-химикалка

Карандаш-молив

Математика

ИФО Човекът и природата за Алексадър Сали

История

Английски език

БЕЛ

БЕЛ-ИФО

Математика

Музика

Направете презентация за изпълнител от Пиринска фолклорна област и я изпратете на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Човекът и природата

Английски език

ИФО География за Александър Сали

БЕЛ

Петокласници,

Задачи за 3 март

Упражняваме ПРАВОПИСА на наречията.

Дом. Работа-стр. 85, упр. 6и 7.

За да изпълните ВЯРНО задача 6, припомнете си последната схема от урока, която показваше КОГА една ду ма е наречие-когато пояснява-ГЛАГОЛ!

Когато СЪЩАТА ДУМА пояснява ИМЕ, тя е ПРИЛ. ИМЕ!!!

Преди да започнете работа по задача 7, препишете в тетрадките правилата за правопис, които са ОТЛЯВО  на упражнението! Там се описва КОИ наречия се пишат СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО! След като сте преписали и осмислили написаното, изпълнете зад. 7!

Моля, работете вярно!!! Не бързайте и не грешете!!!

Успех!

Бъдете здрави!

При нужда от сериозни въпроси, на телефона ми или в Школо.

Математика

Английски език

Технологии и предприемачество

ИФО История за Александър Сали

Музика за ИФО Александър Сали

Направете презентация за изпълнител от Пиринска фолклорна област и я изпратете на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg