Човекът и природата

Попълнете задачите в учебната тетрадка – клас Насекоми.

География

Информационни технологии

Физическо Възпитание и Спорт

Математика

Физика

Английски език

БЕЛ

ФВС

Музика

Английски език

Математика

БЕЛ

Здравейте, седмокласници!

Задачите за 19 март са по литература:

1. Да се прочете анализът на одата „Опълченците на Шипка“  в учебника по литература. Преди прочита още веднъж си припомнете авторовия текст.

2. Да изгледате  видео уроците за одата в Уча. се. След което да се решат и тестовете към тях.

Ще се радвам да споделите резултатите си с мен на имейл:  n_ivanov1962@abv.bg или на тел. 0888852231.

Спорна работа!                                                          Н. Иванов

ХООС

Халогенна група. Химични съединения.

Нека да припомним кои са химичните елементи от 7А група.

ОТВОРЕТЕ на стр.123 в учебника- флуор, хлор, бром ,йод, астатин.

 1. Водородни съединения Халогеноводородни киселини
 2. Запишете таблицата-1 в тетрадките за работа в клас.
 3. Кислородсъдържащи съединения
 4. ХАЛОГЕННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ПРЯКО С КИСЛОРОДА!!!
 5. ОКСОКИСEЛИНИТЕ-КИСЛОРОДСЪДЪРЖАЩИ КИСЕЛИНИ
 6. CL20+H2O=2HCLO    CL2H7+H2O= 2HCLO7     ХИПОХЛОРИСТА  И  ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА
 7. Соли

-халит

-бертолетова сол

-натриев хлорид

Опитайте  се да отговорите на задачите след урока!

Задачи:

 • Попълнете учебната тетрадка на стр. 41, урок 33
 • Може да изгледате клипа от uchase от следния линк:

https://ucha.se/watch/2678/Halogenna-grupa–Prosti-veshtestva-na-halogennite-elementi

Музика

Английски език

История

Английски език

БЕЛ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Днес задачата ни е упражнение, свързано с перспективните промени на ръбести и цилиндрични тела. Припомням, че в зависимост от перспективния хоризонт (намиращ се на линията на очите) предметите се променят. Ръбестите тела (кубове, паралелепипеди) могат да имат една или две убежни точки. При цилиндричните тела (гърнета, чаши, купи) има промяна в елипсата. Опитайте да нарисувате от натура (като сложите пред себе си предметите) натюрморт, като използвате графитен молив. Направете и светлосянка.

За ваше улеснение ви изпращам изображения, които биха ви помогнали. 

Приятна работа !

Still Life Pencil Drawing and Pencil Still Life Drawing Still Life Pencil Drawing Easy – Drawing – DRAWING SKETCH PEN

География

Английски език

Математика

за участниците в проект „НАУТИЛУС“

Здравейте!!  Днес   темата е за Едносемеделни растения-защитени видове.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ   за другата седмица

https://ucha.se/watch/1785/Mnogoobrazie-na-pokritosemennite–Tsvetni–rasteniya-Chast-2/urok/19724

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5

Биология и Здравно образование

История

Технологии и предприемачество

Физика

Математика

Час на класа

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

За участниците в проект НАУТИЛУС

Английски език

География

ИУЧ Информационни технологии

ХООС

Математика

БЕЛ

Здравейте, седмокласници!

Задачите за 25 март

Запишете в тетрадките си заглавие 

                                          Алеко Константинов

 1. От стр. 134 в учебника по литература, като т. 1, запишете няколко факта за живота и творчеството му. Ако желаете, можете да използвате и Уикипедия като материал за изпълнението на тази задача.
 2. Препрочитайки откъса от „До Чикаго и назад“ от стр. 129 в учебника, изпълнете, ПИСМЕНО, много ЗАДЪЛБОЧЕНО И СЪСРЕДОТОЧЕНО, зад.11 на стр131.
 3. С няколко изречения отговорете, ПИСМЕНО, и на зад. 15 на стр. 131.

Снимайте написаното и го изпратете като прикачен файл на имейл: n_ivanov1962@abv.bg

При нужда от въпрос, по много сериозен проблем по време на работата, тел.  0888852231.

Бъдете здрави!

Н. Иванов

ПП

Ако разполагате със свободно време, гледайте ВСИЧКИ видео уроци за Алеко в Уча. се, както и РЕШЕТЕ, МОГО ОТГОВОРНО, всеки тест след изгледания урок. При нужда съм готово да коментираме нещо, което Ви е впечатлило по време на гледането и осмислянето.

МАТЕМАТИКА – ИУЧ

ФУЧ

Английски език

ХООС

Физика

История

Музика

Здравейте ученици!Напишете есе на тема „Ролята на музиката в кризисни ситуации и извънредно положение“
Време за работа: 1 учебен час
Есетата да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Математика

БЕЛ

Изобразително изкуство

Задача за 27.03.2020  Прочетете урока „Модерно изкуство“ от учебника на стр.66-68 до кубизъм включително.Изберете си едно от произведенията от учебника,показани на тези страници и го прерисувайте.
Изпращам ви линк към ел. учебник: https://klett.bg/

География

Биология

МАТЕМАТИКА

за участниците в проект „НАУТИЛУС“

Здравейте!!!

Днес темата е: Иглолистни-представители

https://ucha.se/watch/1678/Otdel-Semenni-Podotdel-Golosemenni/urok/19720

https://ucha.se/watch/1683/Mnogoobrazie-na-golosemennite-rasteniya/urok/19721

След като изгледате материалите,потърсете информация  за тис, ефедра, бял и черен бор, ела, смърч, черна мура, мамонтово дърво.

Под формата на презентации  изпратете на пощата

E -mail  v.lekowva_63@abv.bg

История

Технологии и предприемачество

Английски език

Час на класа

Математика

Физика

Биология и Здравно Образование

География

ИУЧ Информационни технологии

Английски език

Математика

БЕЛ

Английски език

ФИЗИКА

БЕЛ

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на урока „Български празници и обреди“ и урока “ Сватба“. Направете план в тетрадките на уроците. Чуйте музикалните примери от YouTube и отговорете на въпросите след това.За домашно направете презентация за сватба, за избрана от вас страна.
Презентациите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

ХООС

История

Английски език

Математика

БЕЛ

БЕЛ – ФУЧ

Изобразително изкуство

Прочетете от урока за модерно изкуство на стр.69 в учебника за сюрреализъм и абстрактен експресионизъм. Художниците сюрреалисти рисуват въображаеми, нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества и предмети в неочаквани комбинации. Най известните художници сюрреалисти са Салвадор Дали, Рене Магрит, Джорджо де Кирико.
А ето и задачата: Една от най-емблематичните и разпознаваеми творби на Салвадор Дали е „Постоянството на паметта“, показана в учебника на стр.69. Опитайте да създадете ваша творба като използвате идеята за меките часовници.Очаквам снимки на рисунките ви.
Тук може да намерите електронния учебник:

 https://klett.bg/

География