Изобразително изкуство

Здравейте ученици! 

Отворете учебника на урока „Български празници и обреди“ и урока “ Сватба“. Направете план в тетрадките на уроците. Чуйте музикалните примери от YouTube и отговорете на въпросите след това.
За домашно направете презентация за сватба, за избрана от вас страна.
 
Презентациите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Здравейте, деца!

Днес задачата ни е упражнение, свързано с перспективните промени на ръбести и цилиндрични тела. Припомням, че в зависимост от перспективния хоризонт (намиращ се на линията на очите) предметите се променят. Ръбестите тела (кубове, паралелепипеди) могат да имат една или две убежни точки. При цилиндричните тела (гърнета, чаши, купи) има промяна в елипсата. Опитайте да нарисувате от натура (като сложите пред себе си предметите) натюрморт, като използвате графитен молив. Направете и светлосянка.

За ваше улеснение ви изпращам изображения, които биха ви помогнали. Очаквам снимки на работите ви до края на деня.

Приятна работа !
Човекът и природата

Урок – клас Насекоми 2 част. Попълнете учебната тетрадка – клас Насекоми.

География

Релеф на България

БЕЛ

От сайта My School BEL – материали за 7 клас: Ив. Вазов /“Опълченците на Шипка“ – анализ, конспект в тетрадките, и тест за самопроверка/. Анализът от учебника също да е прочетен задълбочено.

История

България в годините на Втората световна война   Втора световна война 

Музика

тест по музика

БЕЛ

Математика

ХОРЕОГРАФИЯ

ФУЧ

Здравейте деца! 

 Ще припомняме хорцата които сме репетирали до този момент.   

https://www.youtube.com/watch?v=V8eVBrs70t0    –   Кулско хоро .  

https://www.youtube.com/watch?v=U70U3F-PeNs   –  Граовско хоро.   

 https://www.youtube.com/watch?v=ruh7T1DKT_I   –  Малешевско хоро.  

 https://www.youtube.com/watch?v=KqgnvL80Zyg   – Чичово хоро. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bwte5VeZRI  – Ръка хоро. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz92r17wM2o  – Арап хоро.  

Припомнете си тактовите размери,и от коя област е всяко хоро.

Бъдете здрави!

ИУЧ

С термина „модерно изкуство“се обозначават тенденциите в развитието на изкуството от втората половина на 19 век до втората половина на 20 век. Основните течения са: импресионизъм, фовизъм, сюрреализъм, кубизъм, футуризъм, ар нуво, абстракционизъм. Задачата ни е свързана с кубизма, за това ето някои насоки: Кубистите не копират натурата и действителността. Изобразяват обектите едновременно от няколко гледни точки и изображението е разбито на множество фасети или геометрични форми.Най- известните кубисти са Жорж Брак и Пабло Пикасо. Нарисувайте пейзаж, натюрморт или портрет в стила на кубизма. Погледнете няколко кубистични творби.

Английски език

История

Английски език

БЕЛ

География

Английски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

за участниците в проект „НАУТИЛУС“

Здравейте!!  Днес   темата е за Едносемеделни растения-защитени видове.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ   за другата седмица

https://ucha.se/watch/1785/Mnogoobrazie-na-pokritosemennite–Tsvetni–rasteniya-Chast-2/urok/19724

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5

Биология и Здравно образорание

Физика

Час на класа

Технологии и предприемачество

Физика

Математика

Биология и Здравно Образование

За участниците в проект НАУТИЛУС

Английски език

Изобразително Изкуство

Прочетете урока „Модерно изкуство“ от учебника на стр.66-68 до кубизъм включително. Изберете си едно от произведенията от учебника, показани на тези страници и го прерисувайте.
Изпращам ви линк към ел. учебник: https://klett.bg/

География

БЕЛ

БЕЛ

ХООС

Математика

История

Английски език

Музика

Здравейте ученици!Напишете есе на тема „Ролята на музиката в кризисни ситуации и извънредно положение“
Време за работа: 1 учебен час
Есетата да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

БЕЛ

Физика

ФУЧ Математика

Хореография

   Здравейте деца! Продължаваме с Добруджанска етнографска област.Бит,стил и характер.Териториално положение,костюми,Начина по който изразяват живота си в танц. Прилагам ви разработен материал,който да прочетете,и върху който ще обсъщдаме тогава когато ще бъдем пак в училище.                                                                                                         Добруджа има важна икономическа, политическа и културна роля  в историята на Балканския полуостров и Югоизточна Европа още от най-дълбока древност. Тази територия се характеризира с изключителна плодородност на земята, идваща от специфичната природо-географска среда  – между долното течение на Дунав, неговата делта и Черноморското крайбрежие. Условно някои етнографи и фолклористи приемат, че Добруджа се намира на север и североизток от линията Русе, Разград, Шумен, Провадия и Варна. – „житница” на България.

Коренните жители на Добруджа, които никога не са напускали земята си, са останали в крайдунваските селища в Силистренско и Тутраканско и се наричат гребенци, елийци, хърцои. Основен поминък на коренните жители и на преселниците са животновъдството и земеделието. Отглежда се пшеница и други култури, от които идва названието на Добруджа Добруджа, както и в останалите фолклорни области, също има отделни етнографски групи, които пазят музиката, песните и инструменталните мелодии на своите предци. Тези групи взаимно си влияят като обогатяват добруджанския народностен стил. И тук жените пеят повече от мъжете, които пък от своя страна боравят с музикалните инструменти.

В Добруджа се открива тракийски репертоар, което доказва потомството на тракийското население по тези земи.

Типична за този район е бавната добруджанска песен – безмензурна и богато орнаментирана. Кавалът намира своето приложение в мелодиите на песните.

Добруджанците предпочитат битовите новели, които описват живота в неговото многообразие. Народните песни като цяло са едногласни.

Инструменталната музика заема значително място. И тук инструментите са заменили песента. Най-разпространени са кавалът, гайдата и гъдулката. Кавалът се среща повече в източните райони на областта. Гъдулката е популярна в крайдунавските селища, а гайдата е разпространена в източните райони – край Черно море. ародните обичаи в Добруджа се отличават с богатство и многообразие на формите и специфичен начин на изява. Народът тук изпълнява редица обичаи, свързани със земеделско-пастирския поминък. Те са породени от вярата, че с тяхното изпълнение ще се увеличи плодородието и ще бъдат предпазени от природните стихии.

Носиите в Добруджа са предимно женска сукманена и мъжка чернодрешна. Появяват се тук през първата половина на XIX век, във връзка с масово преселване на населени от Тракия и Източна Стара планина по време на руско-турските войни. Тези носии се налагат над местните двупрестилчена и белодрешна носия. Забражданията е Добруджа са различни. Присъщи за забражданията са плътното обвиване на главата и покриването на шията и раменте, дори на части от гърба. Принадлежностите за обуване  са черно, силно набрани калци, зада изглежда кракът дебел – според местните естетически норми. Използват се и калцуни и терлици. Обуват се меки кожени обувки – месьове и чехли.Мъжкият старинен летен костюм е съставен от туникообразна риза и памучни бели гащи с много широки крачоли, стигащи до глезените. Зимният костюм е допълван с гащи от вълнен бял цвят и горни дрехи от бял вълнен плат, слабо клинати, къси до под кръста с очертани трапецовидни полета по предниците. В края на XVIII и началото на XIX век чернодрешната носия постепенно измества този костюм.Добруджанските народни танци са заемали важно място в обществения и домашния живот на народа. Добруджанският изпълнителски стил се характеризира с подчертано освобождаване на тялото, раздвижени рамене, освободени ръце и склонност към пластичен и изразителен жест.

Движенията на добруджанеца са съсредоточени предимно в краката. Той танцува приклекнал или приседнал, с корпус често наклонен напред или назад. Акцентите в движенията са насочени главно надолу, към земята – това разкрива връзката на добруджанеца със земята. В по-малка степен акцентите са насочени нагоре, след което веднага следват движения насочени надолу.

Голямо участие в танца из Добруджа взимат ръцете със специфична пластична линия, ясно изразена и в мъжките и в женските танци със прилики и отлики. Движенията при мъжете са с голяма амплитуда и наситени с много сила, особено раздвижени в Ръченика  и в хвата за длани със свити лакти, ритмично разлюляни напред и назад в Ръка, дори в предната плетеница на хвата при Сборенката. Движенията на ръцете при жените са много меки, плавни, с гъвкави китки и освободени от напрежение лакти. Ръцете показват движенията на житните класове разлюляни от вятъра.

Типични за добруджанския стил е играта на тялото и раменете както при жените, така и при мъжете. При жените има много грациозност и сдържаност /Данец, Ръка/, а при мъжете има подчертана вътрешна сила,освободени и разкърешни рамене /Ръченик, Опас, Сборенка/.  Ето  едно хорце  –  https://www.youtube.com/watch?v=2Bwte5VeZRI :  А ето и едно типично хоро за този регион  – Буенек хоро  –  https://www.youtube.com/watch?v=DRKqmyVh0eU       Бъдете здрави!

ФУЧ Хореография

Здравейте деца! Продължаваме с хорцата .  Пайдушко хоро –  https://www.youtube.com/watch?v=IJu-W9JSOCo  ,  Еленино хоро  –   https://www.youtube.com/watch?v=3TjTfCiomhc ,  Дайчово хоро  –   https://www.youtube.com/watch?v=TtnYFUSpp5c И пак Кулско хоро  –   https://www.youtube.com/watch?v=V8eVBrs70t0 Бъдете здрави!

ИУЧ Изобразително изкуство

26.03.2020, Задачата за днес е графичен пейзаж. Нарисувайте архитектурен пейзаж с графичен материал. Може да използвате графитен молив,тънкописец,туш и перо. Използвайте различни изразни средства-линия, щрих, петно. Опитайте да предадете дълбочина в пейзажа,като разполагате обектите на различни планове (близките-долу в листа, и по- големи,а далечните-горе в листа,и по-малки).Изпращам ви изображения на графични пейзажи.

История

Английски език

Математика

География

Английски език

БЕЛ

Биология

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

за участниците в проект „НАУТИЛУС“

Здравейте!!!

Днес темата е: Иглолистни-представители

https://ucha.se/watch/1678/Otdel-Semenni-Podotdel-Golosemenni/urok/19720

https://ucha.se/watch/1683/Mnogoobrazie-na-golosemennite-rasteniya/urok/19721

След като изгледате материалите,потърсете информация  за тис, ефедра, бял и черен бор, ела, смърч, черна мура, мамонтово дърво.

Под формата на презентации  изпратете на пощата

E -mail  v.lekowva_63@abv.bg

Час на класа

Технологии и предприемачество

Английски език

ФУЧ Хореография

Здравейте деца!   Ще припомняме хорцата които сме репетирали до този момент. https://www.youtube.com/watch?v=R4X9dUlbCp0  , https://www.youtube.com/watch?v=_sk8Lxl1P2Y ,  https://www.youtube.com/watch?v=WRdifDUq2EA    Припомнете си тактовите размери,и от коя област е всяко хоро.Бъдете здрави!

Математика

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Прочетете от урока за модерно изкуство на стр.69 в учебника за сюрреализъм и абстрактен експресионизъм. Художниците сюрреалисти рисуват въображаеми, нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества и предмети в неочаквани комбинации. Най известните художници сюрреалисти са Салвадор Дали, Рене Магрит, Джорджо де Кирико.
А ето и задачата: Една от най-емблематичните и разпознаваеми творби на Салвадор Дали е „Постоянството на паметта“, показана в учебника на стр.69. Опитайте да създадете ваша творба като използвате идеята за меките часовници.
Тук може да намерите електронния учебник: 

https://klett.bg/

Биология и Здравно Образование

География

Математика

Биология и Здравно Образование

История

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на урока „Български празници и обреди“ и урока “ Сватба“. Направете план в тетрадките на уроците. Чуйте музикалните примери от YouTube и отговорете на въпросите след това.За домашно направете презентация за сватба, за избрана от вас страна.
Презентациите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Хореография

  Здравейте деца! Днес ще ви дам почивка от четене и танцуване. Искам да видите този филм,който е произведение на ансамбъл “ Филип Кутев “ .  Музиката е на големия композитор,на който е именуван ансамбъла , дългогодишен художествен ръководител –  Филип Кутев . А постановката и хореографията са на Маргарита Дикова – първия главен хореограф на ансамбъла .  Насладете се на това прекрасно произведение.    Първа част –  . https://www.youtube.com/watch?v=pB48ZN1ECUM , и втора част –  https://www.youtube.com/watch?v=g7A4CWk9-Ko , и трета част –  https://www.youtube.com/watch?v=SDB4tiKZdwE   Бъдете здрави!

ФУЧ

Здравейте деца!    Пускам ви няколко хорца.    https://www.youtube.com/watch?v=IJu-W9JSOCo   https://www.youtube.com/watch?v=ruh7T1DKT_I  ,     https://www.youtube.com/watch?v=KqgnvL80Zyg     ,  https://www.youtube.com/watch?v=2Bwte5VeZRI , , https://www.youtube.com/watch?v=V8eVBrs70t0.

ИУЧ Изобразително изкуство

Задача за 02.04.2020Задачата е за упражнение- рисуване на човешка фигура. Прерисувайте някоя от фигурите от показаните изображения. Опитайте да спазите пропорциите и да уловите движението .Започнете от общата форма и силуета, след това добавяйте детайли.Очаквам снимки на рисунките ви.

ФИЗИКА

Математика ФУЧ

История

Английски език

Математика

География

Английски език

Музика

Здравейте ученици! Отворете учебника на урока „Български празници и обреди“ и урока “ Сватба“. Направете план в тетрадките на уроците. Чуйте музикалните примери от YouTube и отговорете на въпросите след това.За домашно направете презентация за сватба, за избрана от вас страна.
Презентациите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

БЕЛ