Меню Затваряне

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,…

„Напиши писмо с благодарност към учителя“ Част от получените писма. 

Скъпи колеги, Поздравявам Ви с най-светлия български празник 24 май .  Благодаря Ви за вложените усилия и професионализъм в работата Ви! Честит празник ! Елисавета Иванова,  Директор на…