Меню Затваряне

Прием в подготвителна група за пет и шест годишни в 16 ОУ “Райко Жинзифов”.

Обявяваме за учебната 2024/2025 година:

1 група за петгодишни и шестгодишни деца полудневен режим на обучение – 23 деца

 

ВАЖНО!!!

Съгласно Решение номер 82/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ).

Файлове:

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Решение-82-22.02.2018г.

Уважаеми родители,

Преходът от детската градина към първата училищна стъпка е един от най – съществените етапи в бъдещото развитие на децата. Този период на адаптиране и приобщаване към новата социална роля на бъдещ ученик, нерядко е свързана с резки промени в поведението на малкия човек.

Крачката, която трябва да направи детето е един гигантски скок, който трябва да бъде подпомогнат и толериран, както от педагозите, така и в семейството.

Малките ни приятели могат да разчитат на:

Помощ при адаптацията с училищната среда;

Запознаване с дневния режим;

– Правила за здравословни навици /стойка, зрение, хигиена, двигателна активност, хранене/;

– Създаване на ученически навици /особеностите на училищния ред, общуване с учители и съученици, подготовка за следващия ден – приготвяне на чантата и домашните/;

– Запознаване с учебните предмети и съдържание;

– педагогически съветник;

– ресурсни учители;

– логопед;

– медицинско лице;

– столово хранене

Работата на педагозите ни в подготвителната група е насочена към:

  • Концентрация

Една от главните задачи на учителя е мотивирането на децата и задържането на вниманието им.

  • Обучение и учене като игра или стратегиите на преподаване

Децата в подготвителната група учат и затвърждават учебния материал във вид на игра. Образователните цели и задачи са съсредоточени върху игрово – забавното и увлекателното, правейки ученето интересно и завладяващо вниманието на децата.

  • Навици – в предучилищна възраст децата придобиват навици и усвояват правилата на поведение:
  • да заемат правилна стойка на своите малки столчета и маси;
  • да вдигат ръка и изслушват търпеливо;
  • да вземат активно участие в учебните занимания (досущ като първокласници);
  • да пишат, разказват, творят.
  • Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас – начало на активната учебна дейност.

Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Началото ограмотяване.

Математика: Осмисляне основните математически операции – класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието “число”, запознаване със знаците.

Ориентиране в социалния свят и природата – природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.

 

Скъпи родители, нека заедно с обич да преведем малчуганите през училищния праг и да им покажем, че не е страшно да пораснеш и поумнее