Меню Затваряне

Първи клас за учебната 2024/2025 година.

Прием за учебната 2024/2025 година

За новата учебна 2024/2025 година,с решение на Педагогическият съвет №.2 от 11.01.2024 година и съгласие на Обществения съвет към 16 ОУ “Райко Жинзифов” предвиждаме прием в 1 клас:
  1. 1 а клас – 22 ученици
  2. 1 б клас – 22 ученици
  3. 1 в клас – 22 ученици 
  4. 1 г клас – 22 ученици

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ от системата:

-попълнено от вкъщи

-попълнено на място на предоставена от училището бланка

2.АКТ ЗА РАЖДАНЕ-Копие

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПГ-Оригинал

4.ДЕКЛАРАЦИЯ- попълва се на място

Уважаеми родители, информираме Ви, че по време на НВО ( Национално Външно Оценяване)-7клас: Български език и Литература-19.06.2024г. и Математика -21.06.2024г. , документи за прием първи клас ще се приемат от 14:00ч до 17:30ч.

Уважаеми родители, 

Информираме Ви, за график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година. Прилагаме линк  от страницата на Столична община /ИСОДЗ/, където са публикувани: 

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн.

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Това съобщиха днес заместник-кметовете на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Генчо Керезов. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.
„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.-кметът доц. д-р Чобанов.

“Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му” – посочи доц. Чобанов.

“Критериите за прием остават непроменени – подчерта Чобанов. По думите му – Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници” – каза също доц. Тодор Чобанов.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

“Създаването на електронна система за кандидатстване и записване в първи клас е личен ангажимент на кмета Фандъкова. Това бе и една от първите задачи, която при встъпването ми в длъжност получих от нея” – каза Генчо Керезов.

Зам.-кметът Керезов посочи, че целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.