Прием за учебната
2020/2021 
година

За новата учебна 2020/2021година,
с решение на Педагогическият съвет №3 от 15.01.2020г. и съгласие на
Общественият съвет към 16.ОУ Райко
Жинзифовпредвиждаме
прием в 1 клас:

  • 1 а клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ :Математика 1час, Компютърно моделиране – 1час, Английски език – 1час
  • 1 б клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Хореография – 2часа
  • 1 в клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Изобразително изкуство – 2часа
  • 1 г клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ :Български език и литература – 2 часа, Английски език – 1час

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община може да намерите на страницата на
Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Решение №129 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО.

Прилежаща територия за учебната 2020/2021 година за прием на ученици в първи клас.

2020/2021 – прием в I клас

19.03.2020

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН

 Заявление за прием в 1 клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графикът за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

 

Важните дати за кандидатстващите са:

– До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

– На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

 

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

 grafik-priem-1klas-uchebna20202021.pdf

21.06.2019

Свободни места за прием в първи клас към 20.06.2019 г. по данни от училищата

 prilozhenie.xlsx

04.04.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г.в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

 

Вярвам, че ще направите най–добрия избор на училище за Вашето дете. Той следва да отчита, както интересите на детето Ви, така и възможностите на училището.

Във връзка с това препоръчвам да следите информацията на електронните страници на училищата, да се срещнете с ръководствата и училищните екипи.

Пожелавам успех на всички участници в столичната кампания за прием на първокласници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 Заявление за прием в 1 клас