Прием за учебната
2021/2022
година

За новата учебна 2021/2022 година,
с решение на Педагогическият съвет №3 от 15.01.2020г. и съгласие на
Общественият съвет към 16.ОУ Райко
Жинзифовпредвиждаме
прием в 1 клас:

  • 1 а клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ :Математика 1час, Компютърно моделиране – 1час, Английски език – 1час
  • 1 б клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Хореография – 2часа
  • 1 в клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Изобразително изкуство – 2часа
  • 1 г клас – 24 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ :Български език и литература – 2 часа, Английски език – 1час
 

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община може да намерите на страницата на
Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Решение №129 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО.

Прилежаща територия за учебната 2020/2021 година за прием на ученици в първи клас.

2020/2021 – прием в I клас

19.03.2020

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН

 Заявление за прием в 1 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графикът за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Важните дати за кандидатстващите са:

– До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

– На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

 grafik-priem-1klas-uchebna20202021.pdf