Меню Затваряне

СТОЛИЧНА ОБЩИНА | РАЙОН „НАДЕЖДА“

КЛАСИРАНЕ

  • ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
  • ВТОРО КЛАСИРАНЕ
  • ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

на ученици за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.

Входящ №

група

име

1020/21.04.2020

1

КНЯ

1021/21.04.2020

1

ВАВ

1022/21.04.2020

1

ВВГ

1024/21.04.2020

1

КМЛ

1025/21.04.2020

1

ГСК

1027/21.04.2020

1

ГИГ

1028/21.04.2020

1

СНВ

1032/21.04.2020

1

РВР

1034/21.04.2020

1

АВА

1036/21.04.2020

1

КАИ

1041/21.04.2020

1

АМЯМ

1042/22.04.2020

1

ББТ

1048/22.04.2020

1

СВМ

1046/22.04.2020

1

МБГ

1044/22.04.2020

1

РСЕ

1049/22.04.2020

1

НЖЕ

1051/22.04.2020

1

ББГ

1053/22.04.2020

1

ТРЙ

1064/22.04.2020

1

КСА

1067/22.04.2020

1

ААЖ

1068/22.04.2020

1

ККС

1070/23.04.2020

1

НГР

1072/23.04.2020

1

СЕХ

1077/23.04.2020

1

ИАЛ

1085/24.04.2020

1

ВИЙ

1088/24.04.2020

1

ННЗ

1090/27.04.2020

1

ЮСР

1101/28.04.2020

1

МАХ

1102/28.04.2020

1

БАХ

1104/28.04.2020

1

ЕРС

1120/05.05.2020

1

ДТД

1151/12.05.2020

1

КПК

1153/12.05.2020

1

МГМ

1155/12.05.2020

1

СИИ

1192/20.05.2020

1

ДАИ

1197/20.05.2020

1

ДИФ

1039/21.04.2020

2

СЗС

1043/22.04.2020

2

ЮСД

1026/21.04.2020

3

СДД

1096/27.04.2020

3

БЙЦ

1118/04.05.2020

3

ККК

1023/21.04.2020

4

ЕЙП

1029/21.04.2020

4

АМГ

1030/21.04.2020

4

ПНЙ

1031/21.04.2020

4

ЛРК

1033/21.04.2020

4

НТК

1035/21.04.2020

4

ММЯ

1037/21.04.2020

4

МММ

1038/21.04.2020

4

ИИБ

1040/21.04.2020

4

КРД

1045/22.04.2020

4

МВВ

1047/22.04.2020

4

НСК

1050/22.04.2020

4

ЛБС

1052/22.04.2020

4

ТТТ

1061/22.04.2020

4

БМГ

1062/22.04.2020

4

ВКП

1063/22.04.2020

4

ДМД

1065/22.04.2020

4

ГГВ

1066/22.04.2020

4

АПП

1069/23.04.2020

4

ГДС

1071/23.04.2020

4

МРР

1073/23.04.2020

4

АСХ

1075/23.04.2020

4

ПИИ

1076/23.04.2020

4

АЖА

1080/23.04.2020

4

НКЦ

1084/24.04.2020

4

ЕЕС

1086/24.04.2020

4

БГМ

1087/24.04.2020

4

ННЙ

1091/27.04.2020

4

АТМ

1092/27.04.2020

4

КЕЗ

1093/27.04.2020

4

СБИ

1094/27.04.2020

4

ССП

1100/28.04.2020

4

АПА

1103/28.04.2020

4

БАК

1107/29.04.2020

4

МДС

1108/29.04.2020

4

МБН

1117/04.05.2020

4

ВКЦ

1121.05.05.2020

4

НЮТ

1122/05.05.2020

4

ВМД

1125/05.05.2020

4

ДИД

1128/08.05.2020

4

СДС

1129/08.05.2020

4

ВКК

1135/09.05.2020

4

НЕД

1145/11.05.2020

4

НАК

1154/12.05.2020

4

БСИ

1165/14.05.2020

4

ДРЛ

1172/15.05.2020

4

АЙЦ

1182/18.05.2020

4

ДВМ

1185/18.05.2020

4

БММ

1190/19.05.2020

4

КИД

1199/21.05.2020

4

АКБ

1200/21.05.2020

4

ГВД

1204/21.05.2020

4

НКН

16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

на ученици за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.

Входящ №

група

име

1320/09.06.2020

първа

СЙА

1324/09.06.2020

четвърта

МВГ

1342/11.06.2020

първа

МГМ

16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

на приети ученици за първи клас учебна 2020/2021 година.

Входящ №

група

име

1453/22.06.2020

четвърта

ДПХ