02.06.2017

Класиранe първи клас 2017

Български език и литература, руски език и английски език

Изобразително изкуство

Математика и компютърно моделиране

Хореография

Уважаеми родители,

За записване е необходим оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
Документите ще се приемат в стая №116, първи етаж от 8.00ч. до 18.00ч.
на 05.06.2017г./понеделник/, 06.06.2017г./вторник/ и 07.06.2017г./сряда/.
Допълнителна информация за начина на класиране може да получите в стая №116.

От ръководството на 16 ОУ „Райко Жинзифов”