СТОЛИЧНА ОБЩИНА | РАЙОН „НАДЕЖДА“

КЛАСИРАНЕ

класирани ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

N:

Входящ номер

Име, презиме, фамилия на ученика

 

Входящ номер

Име,презиме,фамилия на ученика

Брой точки

Група

1.

1059/07.06.2019

К.И.М.

10

1

2.

1053/07.06.2019

Й-А.М.С.

10

1

3..

1056/07.06.2019

Р.Й.С.

9

2

4.

1054/07.06.2019

А.В.Й.

7

4

N:

Входящ номер

Име, презиме, фамилия на ученика

1

594/15.04.19

А.С.К.

2

600/15.04.19

Д.И.М.

3

604/15.04.19

К.П.С.

4

610/15.04.19

В.П.П.

5

619/16.04.19

Х.К.И.

6

623/16.04.19

М.Ю.Д.

7

638/17.04.19

С.И.Я.

8

644/18.04.19

А.П.С.

9

657/18.04.19

Е.В.Х.

10

663/19.04.19

Н.С.С.

11

664/19.04.19

Н.С.Т.

12

665/19.04.19

Б.Б.А.

13

666/19.04.19

Б.А.С.

14

675/19.04.19

Б.Ц.Д.

15

678/19.04.19

А.Л.Г.

16

692/21.04.19

В.С.В.

17

704/23.04.19.

А.С.Й.

18

705/23.04.19

М.К.Л.

19

706/23.04.19

В.П.Й.

20

707/23.04.19

А.В.К.

21

709/23.04.19

И.Б.Б.

22

716/23.04.19

Д-Д-К.

23

717/23.04.19

Е.Н.С.

24

718/24.04.19

Д.Н.С.

25

729/30.04.19

Г.Ц.П.

26

745/30.04.19

Т.И.И.

27

747/02.05.19

ДРА.

28

749/02.05.19

Г.С.Х.

29

760/03.05.19

м.г.к.

30

763/03. 05.19

П.Р.Б.

31

773/04.05.19

Д.А.Д.

32

769/07.05.19

И.С.С.

33

783/07.05.19

к.в.х.

34

784/07.05.19

и.т.т.

35

787/08.05.19

К.Г.Р.

36

799/08.05.19

в.и.м.

37

815/09.05.19

м.ж.н.

38

817/10.05.19

Б.Г.К.

39

819/10.05.19

„СС.А.

40

821/10.05.19

А.И.К.

41

827/13.05.19

М.Г.А.

42

852/14.05.19

Е.А.С.

43

599/15.04.19

Т.В.В.

44

621/16.04.19

К.С.В.

45

676/19.04.19

М.П.П.

46

633/17.04.19

Н.Д.А.

47

677/19.04.19

С.Т.Ц.

48

592/15.04.19

Ц.П.Ц.

49

593/15.04.19

М.К.К.

50

596/15.04.19

М.М.М.

51

597/15.04.19

Й.Р.З.

52

595/15.04.19

К.С.Т.

53

615/16.04.19

Н.Н.С.

54

616/16.04.19

А.Д.Я.

55

620/16.04.19

г.и.и.

56

622/16.04.19

Б.Р.Л.

57

624/16.04.19

Ф.Й.Н.

58

626/16.04.19

Ц.Х.Д.

59

627/16.04.19

Д-й.к.

60

662/19.04.19

А.В.В.

61

669/19.04.19

К.Н.А.

62

670/19.04.19

А.В.Е.

63

671/19.04.19

В.В.Е.

64

672/19.04.19

А.В.В.

65

674/19.04.19

Т.Р.Г.

66

682/19.04.19

М.М.К.

67

694/22.04.19

А.Н.Б.

68

702/22.04.19

Р.С.К.

69

727/25.04.19

С.Ж.В.

70

757/02.05.19

К.К.К.

71

766/03.05.19

С.В.Г.

72

777/07.05.19

Б.Н.Н.

73

780/07.05.19

Я.О.О.

74

812/09.05.19

Р.К.Б.

75

820/10.05.19

К.С.Г.

76

821/10.05.19

П.Д.Ц.

77

831/13.05.19

Е.Б.А.

78

832/13.05.19

Г.М.И.

79

840/13.05.19

А.С.Ф.

80

849/14.05.19

Н.Б.Д.

10.06.2019 г. 
гр.София

Съобщение

Уважаеми родители,

Стартирахме е-обучението с Ваша подкрепа, за което Ви благодарим.

Опитът от изминалите 3 дни показва, че трябва да въведем някакъв график в общуването, който да бъде регламентиран както за Вас, така и за нас. Уверяваме Ви, че ще се съобразим с Вашите ангажименти и няма да пропускаме да Ви дадем и получим информация своевременно, както от Вас, така и от Вашите деца. За най-малките ученици предложеният график не е задължителен, тъй като те зависят изцяло от Вашата помощ. Колегите ми приемат този факт и ще работят активно, тогава, когато на Вас ви е възможно.

Моля, поговорете с децата си, които работят самостоятелно, да бъдат активниви в обучението. В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на е-обучението.

Предлагаме Ви график, за осъществяване на комуникация в рамките на деня.

Елисавета Александрова-Иванова

Директор на 16. ОУ “Райко Жинзифов“, гр. София
 

Вижте графика тук