Меню Затваряне
  1. Проект Образование за утрешния ден

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, модул„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

3. Проект “Дигитално училище с мобилна STEM лаборатория”- учебна 2018/2019 година.

Проектът дава възможност за откриване на дигитален кабинет и обордуване на 10 кабинета с интерактивни дъски. С тях училището ще отговори на съвременните изисквания за обучение.

4. Проект “Еразъм+” 2014-2018 година

Темата “Яж мъдро” по проекта е с партньорството на Испания, Гърция, Румъния, Чехия, Турция. Целта е създаване на навици за здравословно храненене и умение да се разбира съдържанието на етикетите, небходимостта от разделното събиране на боклука и рециклирането му, както и ограниченото използване на предмети за еднократна употреба.

5. Проект – BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година. До момента със сертификат са 25 учители.

6. Проект – BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.