Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

През учебната 2019/2020год.  работи клуб „Наутилус” с ръководител г-жа Василка Лекова – старши учител по Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната страна и ученици от шести и седми клас.

Клуба проведе следните  дейности:

  • Проведе се задълбочено обучение върху устройството на растителна, животинска и гъбна клетка;
  • Изясниха се функциите на вътреклетъчните структури, устройство и взаимосвързаност;
  • Учениците разгадаха великото тайнство на процеса фотосинтеза и дишане;
  • Учениците се потопиха в един свят невидим за невъоръженото око, но определящ живота ни;
  • На учениците бе предоставена възможност сами да изработят  микроскопски препарати,  да съпоставят, анализират и обобщат резултатите от работата си.

В курса на обучение е  обърнато голямо внимание на раздел БОТАНИКА.Учениците са запознати с вегетативните органи – структура, функции и значение, видоизменени органи.

Събуди се изследователският дух и желанието  за надграждане на знания. Това бе показано при посещението на Природен парк Витоша. Проведена е беседа за опазване на околната среда./снимки Витоша/

 Участниците  събраха  материал за изготвяне на хербарии. Запознаха се с редки и защитени представители на растителния и животински свят. / снимки хербарии/

В училищна среда научиха за лечебните свойства  на корените, стеблата и листата. Поставени бяха ролеви задачи (пациент – лечител), при които учениците прилагаха знанията и уменията.

Участниците показаха отличен успех  по Човекът и природата и Биология и здравно образование. За постигане на целите използвахме всички интерактивни ресурси и иновативни методи, STEM лаборатория, както и книгите  ,,Билките във всеки дом“- Проф Душка Станева, Табла – ,,Оазис на дивия свят“,  Образователна програма ,,Паркът като класна стая“, АТЛАС – Клетка и тъкани (Е. Чакъров).