Меню Затваряне

Уважаеми родители, 

На 01.12.2022 г. от 17.30 часа в класните стаи по класове ще се състои  родителската среща , на  която като част от дневния ред е  избор на делегати от класа за участие в събранието, което ще излъчи родители-членове на Обществения съвет към 16.ОУ на 08.12.2022год.

Дневен ред :

1 Избор на двама представители на паралелката в събранието за избор на членове на Обществен съвет.

2. Анализ на входните нива и успех на класа.

3. Предстоящи училищни събития.

4.Организационна дейност.

5.Други.