Меню Затваряне

УЧЕБНАТА 2021/2022 година.

  • Есенна ваканция 2021: 30 октомври – 1 ноември 2021 вкл.
  • Коледна ваканция 2021: 24 декември 2021 – 3 януари 2022 вкл.
  • Междусрочна ваканция 2022: 29 януари – 6 февруари 2022 вкл. (удължена извънредно след решението на МОН)
  • Пролетна ваканция 2022: 1 – 10 април 2022 вкл. (за 12 клас е само 7-10 април вкл.)
  • Великденска ваканция 2022: 22 – 25 април 2022 вкл. (Великден през 2022 се пада 24 април)
  • Лятна ваканция 2022: крайна дата е 14 септември 2022 вкл., а началната зависи от класа и вида обучение

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)