Меню Затваряне

Ръководство:

Елисавета       Иванова          Директор

Анета   Стърчикова    Заместник-директор,  Учебна  дейност

Николина    Милушева    Заместник -директор, Учебна дейност

Главни  Учители:

Диана    Попова                   Главен   учител,  класен   ръководител   Подготвителна   група 6 годишни

Таня             Илиева            Главен  учител,  Информационни   технологии   и Технологии и предприемачество

Педагогически    специалисти:

Светлана        Димитрова      Психолог

Нели   Йотова       Ресурсен  учител

Валерия  Иванова        Ресурсен   учител

Велимира  Клисурска      Логопед

Учители  начален  етап:

Ирина Пунчева      Старши учетел Подгогвителна група 5годишни

      Любка Димитрова   Старши   учител  , класен  ръководител 1а кл.

Евгения   Маданска             Старши учител , класен ръководител  1б кл.

Мелят  Хюсеинова              Старши учител,  класен ръководител 1в кл.

 Грета  Джурова          Старши учител , класен ръководител  2а кл.

  Емилия   Илинска        Старши учител, класен ръководител  2 б кл

Каролина Машалова            Старши учител, класен  ръководител  2в кл.

Атанас  Комитов           Старши  учител, класен ръководител   3а кл.

Иванка  Йорданова          Старши  учител,  класен ръководител  3б кл.

Петя  Петкова                    Старши  учител,    класен ръководител  3в кл.

Румяна  Генова                     Старши  учител, класен  ръководител 4а кл.

Галина     Василева               Старши    учител, класен  ръководител 4б кл.

Евгения Георгиева               Старши     учител, класен  ръководител 4в кл.

Силвана     Манолова        Учител,  Английски  език

 

Учители  прогиманзиален  етап:

 

Николай      Иванов            Старши учител   Български език и Литература

Даринка  Миланова            Учител  Български език и Литература

Деница  Венкова               Учител  Български език и  Литература

Ирина          Михайлова     Старши  учител  Английски език

Галя               Петрова             Старши учител    Английски език

Ирина          Симова           Старши  учител   Математика

Валентин      Васов               Старши  учител    Математика  и Физика

Снежана  Ангелова            Старши учител      Математика 

Стефан         Божилов         Старши  учител   Физическо  възпитание и Спорт

Светла    Стоянова-Велкова      Старши  учител    История и  цивилизация

Георги Славов                       Учител      История и цивилизация

Василка          Лекова           Старши   учител    Човекът и природата,  Биология и здравно образование,  Химия и опазване на  околната среда

Диана          Стоименова     Старши учител    Изобразително   изкуство

Весела          Христова         Учител   Физическо   възпитание  и  Спорт

Миленка       Дафинина         Старши   учител     Музика

Десислава   Миланова      Учител   Информационни  технологии, Компютърно моделиране

Йорданка       Божилова         Учител   Хореограф

Учители    ГЦДОУД :

Румяна Нацева           Учител   ГЦДОУД  4 а,в клас

Сашо  Георгиев                Старши  учител  ГЦДОУД  сборна  група  5 и 6 клас

Георги Славов                 Учител   ГЦДОУД 4 а ,б кл.

Георги        Георгиев                  Учител  ГЦДОУД 1 б,в клас

Савина       Митова                 Старши    учител  ГЦДОУД   3 а,б клас

Йорданка  Божилова                  Учител     ГЦДОУД  3 б,в клас

Станислав  Щерев                       Учител   ГЦДОУД 5 клас 

Георги Славов                           Учител    ГЦДОУД  4 б,в клас

Грета    Петкова                     Учител   ГЦДОУД 2 а,б клас

Ваня  Кръстева                     Учител ГЦДОУД  2а,в клас.

Десислава   Василева              Старши     учител  ГЦДОУД  1 а,б кл.

Непедагогически   персонал:

Даниела          Христова        Главен      счетоводител

Дафинка        Александрова     Финансов     контрольор

Албена           Трайкова         Библиотекар-архивист

Наталия          Деспотова       Касиер-домакин