Меню Затваряне

Ръководство:

Елисавета       Иванова    –     Директор

Анета   Стърчикова  – Заместник-директор,  учебна  дейност

Николина    Милушева  –   Заместник -директор, учебна дейност

Главни  Учители:

Диана    Попова                   Главен   учител,  класен   ръководител   Подготвителна   група 6 годишни

Таня             Илиева            Главен  учител,  Информационни   технологии   и Технологии и предприемачество

Педагогически    специалисти:

Даниела Георгиева     Психолог

Нели   Йотова       Ресурсен  учител

Валерия  Иванова        Ресурсен   учител

Велимира  Клисурска      Логопед

Учители  начален  етап:

Евгения Георгиева Старши учител класен ръководител 1а клас

Галена Василева Старши учител класен ръководител 1б клас

Румяна Кръстева Старши учител класен ръководител 1в клас

Георги        Георгиев             Учител, класен  ръководител клас  

Любка Димитрова   Старши   учител  , класен  ръководител 2а клас

Евгения   Маданска             Старши учител , класен ръководител  2б клас

Мелят  Хюсеинова              Старши учител,  класен ръководител 2в клас

 Грета  Джурова          Старши учител , класен ръководител  3а клас

Емилия   Илинска        Старши учител, класен ръководител  3б клас

Каролина Машалова            Старши учител, класен  ръководител  3в клас

Атанас  Комитов           Старши  учител, класен ръководител   4а клас

Иванка  Йорданова          Старши  учител,  класен ръководител  4б клас

Петя  Петкова                    Старши  учител,    класен ръкководител 4в клас

Силвана     Манолова        Учител,  Английски  език

Учители  прогиманзиален  етап:

Николай      Иванов            Старши учител   Български език и Литература

Даринка  Миланова            Учител  Български език и Литература

Деница  Венкова               Учител  Български език и  Литература

Ирина    Михайлова     Старши  учител  Английски език

Галя         Петрова             Старши учител    Английски език

Ирина          Симова           Старши  учител   Математика

Валентин      Васов               Старши  учител    Математика  и Физика

Леонардо Иванов           Учител      Математика 

  Станислав  Щерев                 Учител     Физическо  възпитание и Спорт

Светла    Стоянова-Велкова      Старши  учител    История и  цивилизация и География и икономика

Георги Славов                       Учител      История и цивилизация

Василка          Лекова           Старши   учител    Човекът и природата,  Биология и здравно образование,  Химия и опазване на  околната среда

Диана          Стоименова     Старши учител    Изобразително   изкуство

Весела          Христова         Учител   Физическо   възпитание  и  Спорт

Миленка       Дафинина         Старши   учител     Музика

Десислава   Миланова      Учител   Информационни  технологии, Компютърно моделиране

Йорданка       Божилова         Учител   Хореограф

Учители    ГЦДОУД :

Румяна Нацева           Учител   ГЦДОУД  1 в,г клас

Сашо  Георгиев                Старши  учител  ГЦДОУД  сборна  група  6 и 7 клас

Димитър Ангелов Старши учител ГЦДОУД  сборна  група  5 и 6 клас

Георги Славов                 Учител   ГЦДОУД 2 .,в,б клас

Искра Ценкова Старши учител   ГЦДОУД 3 а ,б клас

Савина       Митова                 Старши    учител  ГЦДОУД   4 а,б клас

Йорданка  Божилова                  Учител     ГЦДОУД  4 б,в клас

 Светла Иванова / Десислава   Василева Старши учител  ГЦДОУД  2 а,в клас

Ирина Пунчева Старши    учител  ГЦДОУД  1 а,в клас

Грета    Петкова                     Учител   ГЦДОУД 1 б,г клас

Ваня  Кръстева                     Учител ГЦДОУД  3а,в клас

Непедагогически   персонал:

Даниела          Христова        Главен      счетоводител

Дафинка        Александрова     Финансов     контрольор

Албена           Трайкова         Библиотекар-архивист

Наталия          Деспотова       Касиер-домакин