02.06.2017

Екип

Ръководство:

Елисавета       Иванова          Директор,

Илиана           Митрова         Заместник-директор, учебна дейност

Йолислав        Иванов            Заместник-директор, учебна дейност

Педагогически специалисти:

Светлана        Димитрова      Педагогически съветник

Катя                Трифонова      Ресурсен учител

Нели               Йотова            Ресурсен учител

Учители начален етап:

Диана              Бакърджиева   Главен учител, класен ръководител подготвителна група

Емилия           Илинска          Старши учител, класен ръководител 1а кл.

Негрита Кацарова                  Старши учител, класен ръководител 1б кл.

Каролина        Машалова       Старши учител, класен ръководител 1в кл.

Атанас            Комитов         Старши учител, класен ръководител 2а кл.

Иванка            Йорданова      Старши учител, класен ръководител 2б кл.

Негрита          Кацарова        Старши учител, класен ръководител 2в кл.

Десислава       Василева         Учител, начален, класен ръководител 2г кл.

Марияна         Донкова          Старши учител, класен ръководител 2д кл.

Бисерка          Ралчева           Старши учител, класен ръководител 3а кл.

Румяна            Кръстева         Старши учител, класен ръководител 3б кл.

Галина            Василева         Старши учител, класен ръководител 3в кл.

Любка             Димитрова      Старши учител, класен ръководител 4а кл.

Мелят             Хюсеинова     Учител, начален класен ръководител 4б кл.

Евгения           Тодорова        Старши учител, класен ръководител 4в кл.

Томелия         Томова            Старши учител, класен ръководител 4г кл.

Учители прогиманзиален етап:

Мариана         Костова          Старши учител, Български език и литература

Николай         Иванов            Старши учител, Български език и литература

Гергана           Илиева            Учител, Български език и литература

Лилия             Гевгалова       Старши учител, Английски език

Даниела          Василева         Старши учител, История и цивилизация –

Ирина             Михайлова     Старши учител, Английски език

Силвана          Манолова       Учител, Английски език в начален

Ирина             Симова           Старши учител, Математика

Божидар         Тодоров          Старши учител, Математика

Таня                Илиева            Главен учител, Информационни технологии

Светла            Стоянова-Велкова                  Учител, История и цивилизация

Василка          Лекова            Старши учител, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Диана              Стоименова    Старши учител, Изобразително изкуство

Галя                Ленчева          Старши учител, Технологии, Технологии и предприемачество

Стефан           Божилов         Старши учител, Физическо възпитание и спорт

Валентина      Костадинова   Учител, Физическо възпитание и спорт

Евгения           Александрова Учител, Музика

Людмила        Александрова Хореограф

Учители ПИГ:

Мариета         Станкова         Учител пиг 1а,б кл.

Пенка              Цинцова          Учител пиг 1 б,в кл.

Ивона             Григорова       Учител пиг 2 а,б кл.

Десислава       Василева         Учител пиг 2 в,г кл.

Стоян              Шапаров         Учител пиг 2 д кл.

Грета              Петкова          Учител пиг 3 а,б кл.

Георги            Георгиев         Учител пиг 4 в,г кл.

Митка             Алексова        Старши учител пиг3 б,в кл.

Сашо              Георгиев         Старши учител пиг V – VІІІ кл.

Непедагогически персонал:

Даниела          Христова        Главен счетоводител

Дафинка         Александрова Финансов контрольор

Албена           Трайкова         Библиотекар

Росица            Цакманова      Архивист (офис)

Наталия          Деспотова       Домакин