ФВС

За 20.05.2020г.

Добър ден ! Днешният тренировъчен комплекс е:
1. Загрявка.
2. Упражнения:    https://www.youtube.com/watch?v=FaC-DVQy2Aw
Приятен ден !

Английски език

Информационни технологии