Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022 – 2023 година.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV. клас през учебната 2022/2023 година:

  • Български език и литература – 29 май 2023г., начало 10.00 часа.
  • Математика – 30 май 2023г., начало 10.00 часа.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в VII. клас през учебната 2022/2023 година:

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9.00 часа.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

-Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119,(3),(5)

-Наредба №11 от 1.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл.45(1),1,(2)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. на МОН за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО

Заповеди №РД-09-5971/23.12.2022г. и №РД-5972/23.12.2022г. за Правила за информационна сигурност  при организацията , провеждането и оценяването на НВО в края на IV и VII  клас през учебната 2021/2022 година.

 -НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение

-На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

Се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;

– Носи документ за самоличност ;

– Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив, гума, а за изпита по математика- и линия, пергел, триъгълник;

– Защитна маска.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://mon.bg/bg/100148 – IV клас

https://mon.bg/bg/100694 – VII клас

Уважаеми родители и ученици , моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО :

Натиснете тук IV клас

Натисни тук VII клас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *