Меню Затваряне

Английски език

Материали

Tеми за – 29.05.2020г.

1.час – Български език и литература – тема: „Най добрите игри“

2.час – Български език и литература – тема: „Трудности при писмено общуване. Какво научих за българския език“

4.час – Математика (ИУЧ) – тема: „Мерни единици. Геометрични фигури.“

5.час – ФВС – тема: „Физическа дееспособност“

 ЦДО – Tеми за – 29.05.2020г.

5.час – Дейности по интереси – Познай приказката

6.час – Дейности по интереси – рисунка „Аз пресичам безопасно“

Английски език

Материали

Английски език

Материали

Материали

Aнглийски език

Материали

Английски език

Занятия

Английски език

ЗАНЯТИЯ

1.час – Български език и литература – тема: „Пакостите на Емил от Льонеберя“

2.час – Български език и литература – тема: „Изреченията при общуване“

3.час – ФВС –  тема: „Хандбал. Правилознание“

5.час – Човекът и обществото – тема: „Какво знаем за природата и миналото“

6.час – Музика – тема: „Ваканция, ура!“

 ЦДО

3.час – Самоподготовка – Пакостите на Емил от Льонеберя

4.час – Самоподготовка – Какво знаем за природата и миналото

ЗАНЯТИЯ

2.час – Български език и литература – тема: „Подбудителни изречения“

3.час – Математика – тема: „Неизвестно число“

4.час – ФВС –  тема: „Хандбал. Игра на вратаря“

5.час – ИИ – тема: „Образи и форми. Вълшебни картини“

6.час – ИИ – тема: „Образи и форми. Вълшебни картини“

 ЦДО

1.час – Отдих и спорт – Пъзели

2.час – Отдих и спорт – Танграм

Информационни технологии

Взети теми

Английски език