Материали

Aнглийски език

Материали

Английски език

Занятия

Английски език

ЗАНЯТИЯ

1.час – Български език и литература – тема: „Пакостите на Емил от Льонеберя“

2.час – Български език и литература – тема: „Изреченията при общуване“

3.час – ФВС –  тема: „Хандбал. Правилознание“

5.час – Човекът и обществото – тема: „Какво знаем за природата и миналото“

6.час – Музика – тема: „Ваканция, ура!“

 ЦДО

3.час – Самоподготовка – Пакостите на Емил от Льонеберя

4.час – Самоподготовка – Какво знаем за природата и миналото

ЗАНЯТИЯ

2.час – Български език и литература – тема: „Подбудителни изречения“

3.час – Математика – тема: „Неизвестно число“

4.час – ФВС –  тема: „Хандбал. Игра на вратаря“

5.час – ИИ – тема: „Образи и форми. Вълшебни картини“

6.час – ИИ – тема: „Образи и форми. Вълшебни картини“

 ЦДО

1.час – Отдих и спорт – Пъзели

2.час – Отдих и спорт – Танграм

Информационни технологии

Взети теми

Английски език