Домашна работа

ИФО за Николай Драгнев

Домашна работа

1.Отдих и спорт – Пъзели.Европолия.

2.Отдих и спорт – Шах.

Домашна работа

ИФО за Николай Драгнев

Домашна работа

 ЦДО – 3а, 3б – Взети теми за деня – 21.05.20202г. / четвъртък  /

3.час – Самоподготовка – Намиране на неизвестно число

4.час – Самоподготовка – Яребицата и ленивият

Домашна работа

ИФО за Николай Драгнев

Домашна работа

 

Домашна работа

3.час – Самоподготовка – Пакостите на Емил от Льонеберя

4.час – Самоподготовка – Какво знаем за природата и миналото

Домашна работа ИФО за Николай Драгнев

Домашна работа

Домашна работа

1.час – Отдих и спорт – Пъзели

2.час – Отдих и спорт – Танграм

Домашна работа

Домашна работа

Домашна работа

Английски език