Меню Затваряне

Занятия

29.05.2020 3в 1.БЕЛ ИУЧ : Какво научихме за българския език.

2. ФВС :Учебен филм :Футбол – взаимодействия.

3. БЕЛ :Книги за ваканцията.

4. Музика : Какво научих в трети клас.

ЦДО 2 часа : Самоподготовка : 1. Какво научихме за българския език.

2. Какво знаем за геометричните фигури. 

Английски език

Занятия

28.05.20203в 1. ЧП :Човекът и природата (преговор).

2. БЕЛ :Какво научихме за българския език.

3. БЕЛ :Пословици и поговорки.

4. ФВС :Учебен филм :Футбол – водене на топката.

ЦДО 2 часа :Занимания по интереси :1. Пословици и поговорки.

2. Рисунка – Красотата на морското дъно. 

Английски език

Домашна работа

Занятия

27.05.2020 3в

1. Математика : Какво знаем за геометричните фигури.

2. ФВС : Учебен филм :Футбол – правилознание.

3,4. ИИ :Какво научих в трети клас.

ЦДО 2 часа :Организиран отдих и физическа активност :1. Игра с обръчи. 2. Танци 

Английски език

Домашна работа

Задачи

26.05.2020 3в 1.БЕЛ :Какво научихме за българския език.

2. БЕЛ :Моята любима книга

. 3. ЧО : Какво научих в трети клас.

4. Математика :Изходно равнище.

5. Музика :“Лятна ваканция“.

ЦДО 2 часа :Самоподготовка – 1. Трудности при писменото общуване. 2. Умножение и деление с числата до 1000. 

Английски език

Домашна работа

Материали

22.05.2020 3в 1.БЕЛ ИУЧ :Трудности при писменото общуване.

2. ФВС :Учебен филм :Хандбал – двустранна игра.

3. БЕЛ :Моето любимо произведение от читанката.

4. Музика :“Най- българският ден“.

ЦДО 2 часа :Занимания по интереси – 1. Напиши повече думи.

2. 24-май – Св. Св. Кирил и Методий. 

Английски език

Материали

21.05.2020 3в 1. ЧП :Изходно равнище. 2. БЕЛ :Трудности при писменото общуване. 3 БЕЛ :Моят любим герой от читанката. 4. ФВС :Учебен филм :Хандбал – играта на вратаря. ЦДО 2 часа :Организиран отдих и физическа активност – 1. Динамични упражнения. 2. Микадо. 

Английски език

ЗАНЯТИЯ

20.05.2020г.

 1. Математика – Щастливо лято.

2. ФВС : Учебен филм: Хандбал – правилознание.

3, 4. ИИ : Изходяща диагностика.

ЦДО 2 часа : Организиран отдих и физическа активност –

1. Упражнения с музика.

2. Пъзели, лабиринти. 

Английски език

Домашна работа

ЗАНЯТИЯ

19.05.2020

1.БЕЛ : Трудности при писменото общуване.

2. БЕЛ – „Най- добрите игри“

3. ЧО – Изходно ниво.

4. Математика – На картинг пистата.

5. Музика – Музикални жанрове.

ЦДО 2 часа :Занимания по интереси

1.Мандала

2.Познай животните. 

Английски език

Домашна работа

Материали

18.05 2020 3в 1. Математика :Откриване на интересни факти. 2. ЧО :Самопроверка. 3, 4. БЕЛ :Припомнете си наученото 5.ТП :Хвърчило. ЦДО 2 часа :Организиран отдих и физическа активност – 1. Гимнастически упражнения. 2. Морски шах. 

Домашна работа

Компютърно моделиране

ЗАНЯТИЯ

15.05. 2020г.

1. БЕЛ ИУЧ :Изреченията при общуване.

2 ФВС : Учебен филм – Упражнения на висилка – махове във вис.

3. БЕЛ – Припомнете си наученото.

4. Музика :Весело състезание.

ЦДО 2 часа :Самоподготовка – „Синьото краче“, Неизвестно число. 

Английски език