Музика

Здравейте, ученици! Припомнете си от тетрадката определенията за мелодия, метрум, ритъм, темпо, динамика, също така и динамичните знаци. Припомнете си какви видове хорове знаете и всичко за духовия оркестър.

Домашна работа

Математика

Музика

Здравейте ,ученици! Направете преговор от тетрадките и учебника върху материала за ноти(кои са, къде се пишат), нотни трайности (видове и как се броят), паузи, знаци за повторение.

Английски език

Английски език

Английски език

ФВС

  Добър ден ! Днешната тренировка е:
1. Загрявка.2.Упражнения:- 40 секунди бягане на място- 15 подскока с ръце над глава- 15 подскока „Jumping Jacks“- 20 ножични подскока- 10 гръбни преси
Правят се по 2 кръга. Между упражненията има почивка.

Английски език

Домашна работа

Английски език ИУЧ

МУЗИКА

Здравейте ученици! Урока на стр. 40, 41 е Дайчово хоро. Дайчово хоро е български народен танц, който се отмерва с 4 удара, като четвъртия е удължен. Първи, втори, трети дял имат по две времена, а четвъртият има три времена. Като се съберат заедно, имат четири времена и размерът е 9/8. Метричното време се отброява на осмина нота, затова могат да се запишат с девет осмини. За домашно отговорете на втори, трети и четвърти въпрос от жълтото поле и което можете от ритмичната игра.Отговорите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg