Английски език

Математика

Занимания по интереси

Домашна работа

Музика

Здравейте, ученици! Направете преговор от тетрадките и учебника върху материала за ноти(кои са, къде се пишат), нотни трайности (видове и как се броят), паузи, знаци за повторение.

Занимания по интереси

Домашна работа

ФВС

  За 21.05         Добър ден ! Днешната тренировка е:
1. Загрявка.
2.Упражнения:- 40 секунди бягане на място- 15 подскока с ръце над глава- 15 подскока „Jumping Jacks“- 20 ножични подскока- 10 гръбни преси  –    https://www.youtube.com/watch?v=yDRLaBnEeY8
Правят се по 2 кръга. Между упражненията има почивка.
3. Стречинг за край.
Приятен ден !

Английски език

Домашна работа

Домашна работа

Домашна работа

Занимания по интереси

Английски език

Домашна работа

Музика

Здравейте, ученици! Темата на урока е „Сцената – място за изява на таланти“На сцената могат да се изявят всякакви музикални изпълнители – индивидуални, групи, хорове, оркестри, балети, театри и др. Сцената може да бъде закрита(салони, театри) и открита. Народните песни и танци могат да се изпълняват и на двата вида сцена. Симфоничния оркестър изпълнява предимно в зали. Духовият оркестър може да изпълнява програми в зали и на открито, хоровете предимно в зали, театрите също. За домашно напишете дали някой от Вас участва в някаква формация и изнасял ли е концерти с нея на закрита или открита сцена.
Отговорите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg

Английски език

Домашна работа

Компютърно моделиране

МУЗИКА

Здравейте ученици! Урока на стр. 40, 41 е Дайчово хоро. Дайчово хоро е български народен танц, който се отмерва с 4 удара, като четвъртия е удължен. Първи, втори, трети дял имат по две времена, а четвъртият има три времена. Като се съберат заедно, имат четири времена и размерът е 9/8. Метричното време се отброява на осмина нота, затова могат да се запишат с девет осмини. За домашно отговорете на втори, трети и четвърти въпрос от жълтото поле и което можете от ритмичната игра.Отговорите да се изпратят на имейл адрес: mileno6ka@abv.bg