Математика

БЕЛ

НАУТИЛУС

nautilus

БЕЛ

Английски език

ФВС

За 22.05   Учебен филм Волейбол     https://www.youtube.com/watch?v=dD6Rw396a6Q

Музика

Първи български композитори – Любомир Пипков и Марин Големинов

Човекът и природата

История

Английски език

ФВС

 За 21.05               Добър ден ! Тренировката за днес:
1. Загрявка.
2. Упражнения:    https://www.youtube.com/watch?v=jsqxooa-X-c
3. Стречинг за край.
Приятен ден !

Изобразително изкуство

Задача за 21.05.2020

През XVIII и XIX век настъпват промени в обществото, които оказват влияние и върху  възрожденското изкуство и архитектура. Икономическото богатство и зараждането на национално самосъзнание са основните причини за превръщането на някои селища през Възраждането в пример за самобитен архитектурен стил. Оформят се занаятчийски и търговски улици, изграждат се пазари, площади с часовникови кули. Строят се църкви и манастири, богато украсени със стенописи и резбовани иконостаси. Къщите са двукатни, с еркери, широки стрехи и  чардаци. Фасадите са украсени с алафранги. Често срещан архитектурен елемент е „кобилицата“–вълнообразна извивка на покрива. Най-изявения архитект и строител на Възраждането е Уста Кольо Фичето, построил множество църкви, мостове и частни домове.Църковната живопис се развива в две направления–стенопис и иконопис.    Зографите се ръководят от специални ръководства–ерминии. Рисуват се и български светци, ктитори, образи от българската история.Развива се и портретната живопис. Някои  художници получават образованието си в чужбина. Такива са Станислав Доспевски, Христо Цокев, Николай Павлович. Георги Данчов е приятел и сподвижник на Левски и прави най-достоверния му портрет. Той прави поредица от 50 портрета на български революционери, просветни и политически дейци.Появяват се и първите графични ателиета–в Рилския и Троянския манастири, където се правят щампи–отпечатъци с изображения на светци и религиозни сцени.През Възраждането процъфтяват и народните занаяти–грънчарство,медникарство,ковачество и др.Задача: Нарисувайте архитектурен пейзаж с възрожденски къщи.
Урока и репродукциите към него може да видите на стр.102-105 в учебника.

Човекът и природата

Английски език

История

ФВС

 За 20.052020г.

 Добър ден ! Тренировката за днес:
1. Загрявка.
2. Упражнения:   https://www.youtube.com/watch?v=jsqxooa-X-c
3. Стречинг за край.
Приятен ден !

Музика

Здравейте ученици! Днешната тема е „Музика и общество“1. Възникване на първите културни институции в страната, свързани с Музиката в края на XIX в. и началото на XX в.2. Значение и роля на тези институции3. Поява на първите изпълнителски състави за това време4. Основна роля на читалищата като културен феномен5. Български композитори – класици6. Значение и роля на творчеството им7. Значение на думата „класика“
За домашно потърсете информация за следната тема „Музикалния живот на моето родно място в миналото“

Математика

ФВС

–  Добър ден !  По случай 17 Май – Ден на българския спорт, днес темата на часа е Олимпийските шампиони на България. https://www.youtube.com/watch?v=4MXFEGwv9eQ

НАУТИЛУС

Човекът и природата

БЕЛ

Английски език

ФВС

За 15.05    
Тренировка:   https://www.youtube.com/watch?v=FaC-DVQy2Aw
Лек ден !

МУЗИКА

Фолклорната музика днес стр. 84

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Математика