Математика

ФВС

За 26.05     Добър ден ! темата на днешния час по ФВС е волейбол. Изгледайте учебния филм от линка.  https://www.youtube.com/watch?v=dD6Rw396a6Q  Приятен ден !

Музика

Здравейте, ученици! Урокът е на стр. 92,93. Заглавието е „Първи български композитори – Марин Големинов“.За домашно препишете в тетрадките нотите на тема „Из Нестинарка“.

НАУТИЛУС

nautilus

ФВС

За 22.05    Учебен филм Баскетбол    https://www.youtube.com/watch?v=DIVU37Gq86c

История

Човекът и природата

История

Английски език

ФВС

 За 21.05                  Добър ден !  Темата на днешния час по ФВС е баскетбол. Изгледайте учебния филм от линка.  https://www.youtube.com/watch?v=DIVU37Gq86c

Английски език

Руски език

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Задача за 20.05.2020

Изкуство на Второ българско царство
През 1185г., в резултат на успешното въстание на Асен и Петър, в Търново се поставя началото на Второто българско царство .В новата столица се съсредоточава  духовния и художествения живот. Продължава строителството на храмове, като се налага кръстокуполния план.  Храмовете са по-малки но са с богата интериорна и външна украса. В архитектурата се налага така наречения „живописен стил“ – фасадите са изградени с редуване на камъни и тухли, чието подреждане образува красиви декоративни орнаменти. Украсата е допълнена от вграждане на керамични детайли. Храмовете отвътре са украсявани с фрески, като често на тях са изобразявани и ктитори (дарители). Пример за това е Боянската църква и скалния манастир край с. Иваново. Забележителни стенописи от това време са тези от Земенския манастир и в Хрельовата кула в Рилския манастир.
Развитието на културата във Второто българско царство е свързано главно с Търновската книжовна и живописна школа. Превеждат се, преписват се и се илюстрират жития на светци, евангелия и др. текстове. Силно развитие отбелязва  книжната миниатюра. Известни ръкописи, богато илюстрирани с миниатюри са Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър и Манасиевата  хроника. Иконописта достига изключително силно  развитие.
Развиват се приложните изкуства- резбарство, металопластика, сграфито керамика. При технологията „сграфито“ съдовете се покриват с течна бяла глина (наречена „ангоба“). След като изсъхне, с остър инструмент се изстъргва изображението. Съдовете са украсявани с геометрични и  флорални мотиви и с изображения на птици и животни.
Урока и репродукциите към него може да видите в учебника на стр.96-101. Задачата ви е: Направете проект за чиния, като я украсите с фриз  по края и декоративен образ на птица в средата.

ФВС

Добър ден !  По случай 17 Май – Ден на българския спорт, днес темата на часа е Олимпийските шампиони на България. https://www.youtube.com/watch?v=4MXFEGwv9eQ

Музика

Първи български композитори – Любомир Пипков и Марин Големинов.

Математика

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Здравейте ученици, 

 Днес продължаваме с упражнения 7,8 и 9 на стр. 61 хартиен вариант на учебника и електронен вариант :

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp6.html

Направи упражненията в учебната тетрадка, а тези, които нямат такава в тетрадката с бели листа.

 Приключваме раздел  Икономика. Направете теста в учебната тетрадка, а тези, които нямат такава в тетрадката с бели листа. Теста е  в учебника на стр.62  хартиен вариант и линк към електрония учебник:

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp6.html

Направете самооценка.

Час на класа

Час-на-класа-Приятел-в-нужда-се-познава-6в-клас

Английски език

Музика

Здравейте, ученици! Днешната тема е „Музика и общество“1. Възникване на първите културни институции в страната, свързани с Музиката в края на XIX в. и началото на XX в.2. Значение и роля на тези институции3. Поява на първите изпълнителски състави за това време4. Основна роля на читалищата като културен феномен5. Български композитори – класици6. Значение и роля на творчеството им7. Значение на думата „класика“.
За домашно потърсете информация за следната тема „Музикалния живот на моето родно място в миналото“.

НАУТИЛУС

Човекът и природата

История

ФВС

За 15.05    
Тренировка:   https://www.youtube.com/watch?v=FaC-DVQy2Aw
Лек ден !

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Математика