Математика

НАУТИЛУС

nautilus

БЗО

7кл1ч10сед.odt

Хореография ФУЧ

Здравейте деца!  Вижте тези изпълнения на Джиновско хоро. –  https://www.youtube.com/watch?v=oFXg0ge0oko ,  https://www.youtube.com/watch?v=eVO52WQSD0g

Изобразително изкуство

Задача за 26.05.2020

Синтез на изкустватаСинтетични изкуства са театъра, киното,операта,балета, цирковото изкуство. Синтетичните изкуства въздействат комплексно върху зрителя поради съчетаването на различни изразни средства на изкуствата, чрез които те се създават–звук, движение,светлина, цветове, форми, пространство.Традиционните форми на синтез на изкуствата обединяват различни видове изкуства: изобразителни, литература, музика, танц.
Урока и репродукциите към него може да видите на стр.86–87 в учебника.
Задача: Направете проект за кино плакат, като може да използвате и техниката на колажа.

География

Математика

История

Физика

Изобразително изкуство ИУЧ

Задача за 21.05.2020

Нарисувайте натюрморт от натура, съставен от няколко цилиндрични и ръбести предмета, които вие сами си изберете и подредите.Направете го с живописни материали или графично, като и в двата случая спазвате законите на линейната и въздушната перспектива. При конструирането обърнете внимание на елипсите и убежните точки. Ако го правите графично всеки предмет трябва да има локален тон и светлосянка. При живописно изграждане–локален цвят и светлосянка.

Математика

Музика

Обобщение върху Първо и Второ поколение български композитори и отговаряне на въпроси, свързани със слушане на музикални произведения

ХООС

География

Математика

БЗО

7кл-2ц-9сед-БЗО-7А7Б

Изобразително изкуство

Задача за 19.05.2020

Българско изкуство през втората половина на 20 век.
След 9.септември 1944г., когато България сменя политическия режим и попада под съветско влияние, изкуството петърпява много трансформации. Комунистическата власт поема контрола върху всички сфери на живота в държавата, включително и върху изкуството. Властта използва изкуството за политически цели. То има нови задачи–да утвърждава образа на новата власт, да създава мита за героите на новия строй, прикривайки и изопачавайки истината за живота в настоящето.
Изкуството през 50 и 60 год. е подчинено изцяло на вкуса и разбиранията на комунистическия елит. Основните теми са образите на партийните  и държавните лидери, трудови сцени от заводи, митинги, манифестации, композиции с партизани.Изразните средства са ограничени. 
Изкуството през 70 и 80 год.
През този период са издигнати много мемориални комплекси, посветени на исторически събития и личности. Това са мемориалния к-с „Асеневци“ във Велико Търново, „Създателите на българската държава“ в Шумен и „Бранителите на Стара Загора“. Техен автор е скулптора Крум Дамянов.
В периода на социализма, въпреки контрола който държавата налага над художествения живот, има творци, които не се съобразяват и отказват да сътрудничат. Макар да присъстват рядко в организираните изложби тогава, тяхното творчество оказва сериозно влияние върху развитието на изкуството. Такива са Галин Малакчиев, Генко Генков,  Лика Янко.
Урока и репродукциите към него може да видите  на стр.80-83 в учебника.
Задача: Нарисувайте пейзаж в стила на Генко Генков или свободна нефигурална композиция в стила на Лика Янко.

ТЕХНОЛОГИИ

Час на класа

Хореография ФУЧ

Здравейте деца! Ще ви представя да видите пролетния обичай “ Пеперуда“ пресъздаден в танц   –   https://www.youtube.com/watch?v=rTd3L2L8j-g

Физика

Математика

НАУТИЛУС

Биология и здравно образование

География

Английски език

МАТЕМАТИКА