Свободни места за прием в първи клас за участие във второ класиране

16 ОУ „Райко Жинзифов“, обявява 19 свободни места за прием в първи клас за участие във второ класиране.Срок за подаване […]