Прием за учебната
2020/2021 
година

За новата учебна 2020/2021 година, с решение на Педагогическият съвет №3 от 15.01.2020г. и съгласие на Общественият съвет към 16.ОУ “Райко Жинзифов”предвиждаме прием в 5 клас:

 • 5а клас – 26 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ :Математика – 1,5часа, Информационни технологии – 1 час
 • 5б клас – 26 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Руски език – 1,5часа, Английски език – 1 час
 • 5в клас – 26 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Хореография – 1,5 часа или Изобразително изкуство – 1,5 часа
 • 5г клас – 26 ученика, с избираеми учебни часове/ИУЧ/ : Английски език – 1час, Хореография – 1,5 часа или Изобразително изкуство – 1,5 часа

 

В изцяло реновираното и модерно

16. ОУ “Райко Жинзифов“,

може да откриете:

 

 • изцяло обновена и ремонтирана база;
 • обновени учебни класни стаи, оборудвани с модерни интерактивни дъски и мултимедия;
 • обновен голям физкултурен салон;
 • хореографска зала;
 • обучение с иновативен стереоскопичен 3D дисплей zSpace AIO
 • преподаватели с отличен опит;
 • качествено и ефективно образование;
 • използване на иновативни подходи и интерактивни средства;
 • развитие на компютърните умения;
 • практическа приложимост на обучението, ориентирането му към конкретните резултати;
 • подкрепа и насърчаване участието в олимпиади и ученически състезания на учениците още от 1 клас;
 • целодневно обучение за децата от 1 до 7 клас включително (безплатна занималня);
 • работа с логопед и ресурсен учител;
 • консултация с педагогически съветник;
 • консултация с психолог;
 • медицински кабинет;
 • бюфет, стол;
 • зелено училище;
 • учебни екскурзии;
 • видеонаблюдение и охрана;
 • библиотека;
 • посещение на изложби;
 • безплатни закуски.

 Необходими Документи:
• Заявление по бланка – (свали бланката от ТУК)
• Копие на акт за раждане
• Медицински картон
• Удостоверение за завършен 4 клас