Меню Затваряне

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

16 ОУ “Райко Жинзифов”

обявява за учебната 2023/2024 година:

 • 5 а клас – 24 ученици
 • 5 б клас – 24 ученици
 • 5 в клас – 24 ученици
 • 5 г клас – 24 ученици

Вижте презентацията

В иновативното, модерно и сигурно 16. ОУ “Райко Жинзифов“, може да откриете:

 • изцяло обновена и ремонтирана база;
 • обновени учебни класни стаи, оборудвани с модерни интерактивни дъски и мултимедия;
 • обновен голям физкултурен салон;
 • хореографска зала;
 • обучение с иновативен стереоскопичен 3D дисплей zSpace AIO
 • преподаватели с отличен опит;
 • качествено и ефективно образование;
 • използване на иновативни подходи и интерактивни средства;
 • развитие на компютърните умения;
 • практическа приложимост на обучението, ориентирането му към конкретните резултати;
 • подкрепа и насърчаване участието в олимпиади и ученически състезания на учениците още от 1 клас;
 • целодневно обучение за децата от 1 до 7 клас включително (безплатна занималня);
 • работа с логопед и ресурсен учител;
 • консултация с педагогически съветник;
 • консултация с психолог;
 • медицински кабинет;
 • бюфет, стол;
 • зелено училище;
 • учебни екскурзии;
 • видеонаблюдение и охрана;
 • библиотека;
 • посещение на изложби;
 • безплатни закуски.

 Необходими документи за записване:
• Попълнено заявление по бланка – (свали бланката от ТУК)
• Копие на акт за раждане
• Медицински картон
• Удостоверение за завършен 4 клас