Меню Затваряне

Прием за учебната
2021/2022
година

С  решение  на Педагогическият съвет     №5 от 27.04.2021г. се обявяват три  паралелки пети клас.
 • 5а  – 26 ученика –  –.(иуч) информационни  технологии – 1,5часове,   математика -1час.                                                                            
 • 5б – 26 ученика  – (иуч ) руски език – 1,5часове,  изобразително изкуство – 1час.
 • 5в – 26 ученика  – (иуч  )  руски език – 1,5часове , английски език – 1час.

В изцяло реновираното и модерно

16. ОУ “Райко Жинзифов“,

може да откриете:

 

 • изцяло обновена и ремонтирана база;
 • обновени учебни класни стаи, оборудвани с модерни интерактивни дъски и мултимедия;
 • обновен голям физкултурен салон;
 • хореографска зала;
 • обучение с иновативен стереоскопичен 3D дисплей zSpace AIO
 • преподаватели с отличен опит;
 • качествено и ефективно образование;
 • използване на иновативни подходи и интерактивни средства;
 • развитие на компютърните умения;
 • практическа приложимост на обучението, ориентирането му към конкретните резултати;
 • подкрепа и насърчаване участието в олимпиади и ученически състезания на учениците още от 1 клас;
 • целодневно обучение за децата от 1 до 7 клас включително (безплатна занималня);
 • работа с логопед и ресурсен учител;
 • консултация с педагогически съветник;
 • консултация с психолог;
 • медицински кабинет;
 • бюфет, стол;
 • зелено училище;
 • учебни екскурзии;
 • видеонаблюдение и охрана;
 • библиотека;
 • посещение на изложби;
 • безплатни закуски.

 Необходими Документи:
• Заявление по бланка – (свали бланката от ТУК)
• Копие на акт за раждане
• Медицински картон
• Удостоверение за завършен 4 клас