Меню Затваряне

Състав на Обществен съвет за учебната 2019/2020 година.

Председател:  Калин Бараков

Членове:

Галя Илиева – протоколчик

Ася Димитрова

Диана Кесерджиева

Резервни членове:

Димитър Палагиев

Цвителина Викторска