Състав:

 

Председател: Христофор Манчев

членове: Мария Димитрова 

Йофка Стойчовска

Антон Борисов