Меню Затваряне

Занимания по интереси

През учебната 2021/2022г. стартираха Занимания по интереси съгласно (Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование) Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Утвърдени занимания по интереси за учебната 2021/2022 година:

1. Клуб „Компютърът – моя приятел в дигиталния свят” – 1.в клас

2. Клуб „Мога сам – искам всичко да знам“ – 2.а клас

3. Клуб „Изкуството и аз”– 4.а клас

4. клуб „Аз в света на изкуството” – 4.б клас

5. Състав „Фолклорна плетеница” – 4 клас

6. Вокална група „Надежда” – 5.б клас

7. Клуб “Млад изследовател” – 6.б клас

В клуб„Компютърът – моя приятел в дигиталния свят” учениците от първи клас ще научат, че приятелят е този, който ни помага и подкрепя. Компютърът ни е приятел, защото може да го използваме при подготовката ни и участието в учебния процес. Той ни служи за забавление и информираност. Tой е част от ежедневието на всички ученици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *