Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители и ученици, резултати от математическо състезание ‘Европейско кенгуру“ са публикувани и може да видите на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ на следния линк: http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/

Проект „Подкрепа за успех“ 2020/2021 г.

 „Подкрепа за успех“ https://podkrepazauspeh.mon.bg/ През учебната 2020/2021г. 16.ОУ продължава работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент…