СЪОБЩЕНИЕ

16.ОУ „Райко Жинзифов” обявява свободни места за прием на ученици за учебната 2018/2019 година в 1, 2, 3, 5, 6 и 7 клас. Подаване на заявления по образец в канцеларията на училището.

Обявяване на свободни места за прием пети клас

    СЪОБЩЕНИЕ   16.ОУ „Райко Жинзифов“ обявява 25 свободни места за прием пети клас за учебната 2018/2019 година от 08.07.2018г. Подаване на заявление образец в канцеларията на училището.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с организацията на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, 16. ОУ „Райко Жинзифов” обявява 11 свободни места за второ класиране. Подаване на заявления за участие във второ класиране от 08.06.2018г. до 11.06.2018г. включително до 12:00 часа.

ПОКАНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН  НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛСТВО „РАЙКО ЖИНЗИФОВ”

  ПОКАНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН  НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛСТВО „РАЙКО ЖИНЗИФОВ”   Управителният съвет на настоятелство „Райко Жинзифов“, София, на основание чл. 25 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на настоятелство на 10.05.2018 г. в 18:00 ч. в София, ул.”Дравски бой”№7 в сградата на 16.ОУ”Райко Жинзифов”, при следния дневен ред:   Приемане на годишен Прочетете повече заПОКАНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН  НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛСТВО „РАЙКО ЖИНЗИФОВ”[…]

Честит 3-ти март!

На днешната дата честваме най-скъпото и най-ценното за един народ – свободата! Tази славна дата за България ни напомня, че път към свободата винаги има. И ще го има, докато я има и вярата в нея. Нека на 140-та годишнината от Освобождението на България си пожелаем… да бъдем! Да бъдем истински Народ – единен и Прочетете повече заЧестит 3-ти март![…]